Nábor v době koronaviru: školy se bez funkčního webu a sociálních sítí neobejdou

17. prosinec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Nábor v době koronaviru: školy se bez funkčního webu a sociálních sítí neobejdou

Deváťáci používají ke zjišťování informací o středních školách během koronaviru převážně internet. Zatímco loni bylo na některém ze dnů otevřených škol více než 80 % deváťáků, letos dny otevřených dveří stihlo jen 20 % a z toho 15 % se zúčastnilo on-line.

Dvě třetiny deváťáků přiznávají, že jim koronavirová pandemie značně ztěžuje výběr střední školy. Vyplývá to z průzkumu společnosti Než zazvoní mezi 6 585 žáky devátých tříd.

Před Vánocemi je o své budoucí škole pevně rozhodnuta čtvrtina deváťáků, zbytek už zhruba ví, jakým chce jít směrem, ale připouští, že se ještě leccos může změnit. Tradičně nejdůležitější událost ve výběru školy – den otevřených dveří – letos stihlo absolvovat jen minimum deváťáků. Zbytek se musí spoléhat na internet, a to především na webové stránky škol. „Stav webových stránek části škol je bohužel tristní. A přitom dvě třetiny deváťáků o školu ztratí zájem, pokud na jejich stránkách nenajdou důležité informace nebo je web nepřehledný,“ doplňuje Tereza Žůrková, webová konzultantka Než zazvoní.

Školy dostatečně nevyužívají sílu internetu

Dalším zdrojem informací jsou pro deváťáky internetové školské katalogy, sociální sítě škol a on-line dny otevřených dveří. Rušení prezenčních dnů otevřených dveří z důvodu koronavirových opatření je pro školy i uchazeče velkou překážkou. Některé školy si proto pomáhají virtuálními živými prohlídkami škol a rozhovory s učiteli. „Problém je, že se jich zúčastnilo prozatím pouze 15 % deváťáků, i když více než 60 % o ně má velký zájem. Ne všechny školy využívají potenciálu internetu a sociálních sítí, kde se dají on-line dny otevřených dveří vysílat živě,“ dodává analytička Než zazvoní Aneta Košíková. „Z vlastních zkušeností víme, že on-line dny se školám opravdu vyplatí – namísto desítek návštěvníků jich mohou mít školy tisíce,“ dodává Košíková.

Přestože deváťáci v 77 % případů přiznávají, že ze své ZŠ dostávají dost informací pro volbu školy, 62 % považuje koronavirovou pandemii za velkou komplikaci ve výběru střední školy. Také si myslí, že loni měli žáci výběr školy snazší. Rozčarování způsobilo i rozhodnutí MŠMT, které ředitelům umožňuje zrušit přijímací zkoušky či pořádat vlastní přijímačky místo centrálních testů CERMAT. To může výrazně zamíchat i s výběrem školy. “Zatímco zájemci o střední odborné školy by raději volili školu, která zruší přijímačky, budoucí gymnazisté chtějí psát přijímačky CERMAT. Pro 41 % deváťáků je rozhodující při výběru školy to, jaký druh přijímaček škola nakonec zvolí,“ dodává analytička Košíková.

O studii

Studie Deváťáci a výběr školy v době koronavirové se zúčastnily základní školy ze všech krajů České republiky. Dotazování probíhalo on-line na začátku prosince. Po očištění dat vzorek činil 6585 respondentů. Studie je součástí dlouhodobé výzkumné činnosti společnosti Než zazvoní v oblasti základního a středního školství a jejím cílem bylo doplnit oficiální průzkumy mezi školami o pohled přímo dotčených – žáků.

Souhrnná zprávy z těchto i dalších výzkumů je ke stažení na webových stránkách Než zazvoní. Než zazvoní od roku 2011 pomáhá vedoucím pracovníkům škol s komunikací a marketingem. Zaměřuje se na proces náboru na střední školy, poskytuje poradenství, výzkumy a školení marketingu středních škol.