Něco málo o mozku a pár tipů & triků, jak ho naučit lépe se učit

20. leden 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Něco málo o mozku a pár tipů & triků, jak ho naučit lépe se učit

Mozek jsme my, on nás řídí a udržuje naživu. Díky němu se na školu dostaneme, udržíme se tam a odejdeme s vysvědčením nebo diplomem. V paměti nám zůstanou věci, které pak potřebujeme v praxi, a zbytek věcí mozek rád zapomene. Díky němu se vyvíjíme, a když se naučíme ho trénovat, můžeme dosáhnout lepších studijních I pracovních výsledků. Je proto dobré znát alespoň základní struktury plus pár tipů, které se týkají paměti a učení.

Mozek letem světem

Mozkový kmen – začneme hezky zespoda, mozkový kmen je evolučně nejstarší strukturou, ze které se zbytek mozku vytvářel, skládá se z prodloužené míchy, která kontroluje naše základní životní funkce jako dýchání; Varolova mostu, ten má na starosti pár základních reflexů (slzení, slinění,…) a středního mozku, který řídí reflexy další jako pohyb za zvukem nebo světlem. Mozkový kmen také slouží k převodu signálů mezi míchou a samotným mozkem a mozečkem. Střední mozek navazuje na mezimozek a další struktury, ale my se zde zaměříme trochu více na limbický systém. Tahle část nám řídí emoce, spánek, sexualitu a další. Na starosti má také fight-or-flight reakce a motivaci.

Co má tedy společného s učením? Když se ocitneme v nějaké stresové situaci, limbický systém ji vyhodnotí a „vypíná a zapíná“ životní funkce podle toho, které jsou více či méně potřeba. Při negativních, stresujících myšlenkách nám tedy nepůjde se učit tak dobře, jako když se cítíme dobře a motivovaně. Motivovat se můžeme i sami tím, že si budeme při učení připomínat, proč to vlastně děláme. Někdy pomáhají i maličkosti jako si na tapetu nastavit svůj cíl (např. obrázek stetoskopu při studiu medicíny apod.).

Když přeskočíme spoustu struktur, jader a drah, ze kterých se mozek skládá, ale pro obyčejné smrtelníky je jejich anatomie a fyziologie moc složitá, dostaneme se k samotné mozkové kůře. Ta je oproti mozkovému kmenu částí nejmladší a tak, jak ji máme zvrásněnou my, ji nemá žádný jiný organismus. Mozková kůra neboli koncový mozek je to, co nám umožňuje mluvit, psát, rozumět a vnímat. Nacházejí se zde různá sobě si rovná centra jako sluchové, zrakové či centra řeči. Velkou roli hraje právě i v procesech učení, protože propojuje signály z různých svých center a komunikuje s amygdalou, která je součástí limbického systému.

Paměť

Je proces, který nám pomocí neuronů umožňuje vnímat podněty, ty uložit a poté si je později znovu vybavit. My si paměť můžeme vytrénovat tak, aby byla zvyklá a dokázala pojmout co největší množství podnětů, jakých budeme chtít.

1. Myšlenkové mapy

Tenhle způsob pomáhá vizuálně si pamatovat různé myšlenky jako celek a mozek si tak dané informace lépe uspořádá a přiřadí k sobě v hierarchických vztazích. Nakreslíte si doprostřed papíru kruh, který představuje hlavní problém, od něj děláte čáry/vlny/paprsky/jak jen je libo, k dalším kruhům s dalšími podproblémy od kterých vedete tok myšlenek zase dál a dál. Chvíli trvá, než se do toho člověk dostane, ale pak to opravdu stojí za to. Existují i aplikace na mobil nebo kurzy, které vám to zjednoduší.

2. Sociálno

Jsme sociální zvířata, to platí i pro proces učení. Když se učíme sami doma u stolu, máme sice klid, ale nemáme tolik podnětů, jak smyslových, tak emočních nebo pohybových. A každý podnět, který nám pomůže si danou látku zapamatovat, se počítá.

3. Učte někoho, co se učíte

Pomůže vám to uvědomit si důležitost jednotlivých informací a způsob jejich předávání dál. Učivo si tak zopakujete, ale i mu dodáte srozumitelnější formu jak pro vás, tak pro ty, kterým ho budete předávat.