Nejčastější dotazy k přijímačkám 2024

27. leden 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Nejčastější dotazy k přijímačkám 2024

Stojíte na prahu důležitého kroku ve vašem vzdělávacím procesu a přemýšlíte o přihlášce na střední školu nebo konzervatoř pro školní rok 2024? Na webu ministerstva školství naleznete všechny potřebné dokumenty a informace k přijímacímu řízení, včetně legislativních předpisů, metodických materiálů, tiskopisů přihlášek a doporučených formulářů. Níže jsou odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přijímacího procesu, včetně informací o Jednotných přijímacích zkouškách (JPZ), postupu při podávání přihlášek, možnostech odvolání a dalších klíčových aspektech, které vám pomohou v přípravě na tento významný krok.

Ke stažení:

Legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopis přihlášky, doporučené formuláře a další dokumenty týkající se přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří od 1. 1. 2024 najdete ke stažení na webu MŠMT.

Přihláška

Co je JPZ?
JPZ je zkratka pro Jednotnou Přijímací Zkoušku, která je povinnou součástí přijímacího řízení na většině středních škol v 1. a 2. kole přijímacího řízení.

Musím podávat přihlášku, když se hlásím pouze do nematuritních oborů v prvním ročníku?
Ano, nelze se na žádnou střední školu do prvního ročníku přihlásit jiným způsobem.

Co se stane, když podám přihlášku jen do 1 maturitního oboru?
Budete konat JPZ v této škole 2x a započítá se lepší výsledek. Lepší výsledek se počítá i u uchazečů hlásících se do více maturitních oborů.

Mohu se přihlásit ve 2. kole do maturitního oboru, když jsem v 1. kole nepsal JPZ ani jednou?
Ne. Pro možnost hlásit se v 2. kole do maturitního oboru je nutné vykonání JPZ v 1. kole (tedy podání přihlášky do maturitního oboru v 1. kole). Jinak je nutné počkat s přihláškou do maturitního oboru až do 3. nebo následujících kol.

Mohu na každou listinnou přihlášku napsat jiné pořadí škol?
Ne. Pořadí škol musí být ve všech podaných přihláškách totožné.

Stačí podat přihlášku elektronicky? Nebo ji mám poslat i listinné podobě?
Přihlášku stačí podat pouze elektronicky.

Podal jsem přihlášku na obor s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023. Jaký bude další postup?
Pokud si chcete podat přihlášku i na obor bez talentové zkoušky, je potřeba vyplnit novou přihlášku, do které seřadíte všechny zvolené obory vzdělání (talentové i netalentové) dle své priority. Pokud na netalentový obor přihlášku podávat nechcete, můžete až do 15. března 2024 změnit pořadí původně zvolených oborů podáním nové přihlášky. Pokud nechcete dělat žádné změny, do systému vás zařadí ředitel první školy uvedené na původní papírové přihlášce. Výsledky se dozvíte se všemi ostatními uchazeči 15. května 2024.

Přijetí

Jak zjistím své registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky?
Elektronicky přihlášení žáci ho obdrží v potvrzení o přijetí přihlášky. Při využití výpisu ze systému bude toto číslo na ní vytisknuté (opět bude v mailu na obdrženém PDF k vytisknutí). V případě přihlašování prostřednictvím tiskopisu se jej dozvíte z pozvánky k JPZ, v případě přihlášení pouze do nematuritních oborů bez školní přijímací zkoušky, bude registrační číslo zasílat ředitel první školy uvedené v přihlášce doporučeným dopisem.

Kdy a jak se dozvím, zda jsem byl přijat?
15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v informačním systému.

Co když jsem byl přijat na první školu, ale já chci jít na druhou?
Není možné se rozhodnout pro jinou školu, než Vás přiřadil systém na základě Vaší priority. Budete přiřazen/a na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístil/a „nad čarou“. Pokud na tuto školu nemůžete nebo nechcete nastoupit, máte možnost se vzdát přijetí, ale tím ztrácíte celé 1. kolo a musíte se přihlásit do dalšího kola (nepřesunete se v 1. kole na další školu!).

Odvolání

Mohu podat odvolání proti nepřijetí?
Ano, můžete. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů již nedává smysl. Případná volná místa se obsazují až v dalších kolech. Smysl dává odvolání například z důvodu chybného zadání, chybného hodnocení podle zveřejněných kritérií nebo narušení průběhu zkoušky.

Jak to bude se zápisovými lístky?
Zápisové lístky se neodevzdávají, jsou nahrazeny volbou pořadí škol (priority) v přihlášce už před přijímacími zkouškami. V 3. a dalších kolech se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

Video 1: Vysvětlení algoritmu rozřazování uchazečů na školy

Video 2: Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na SŠ

Video 3: Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy – bankovní identita

Video 4: Vyplnění přihlášky v DiPSy – varianta výpisem

 

Zdroj: Přijímačky 2024, https://www.prihlaskynastredni.cz/