Nejste na to sami!

22. červen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Odborný tým Centra kariérového poradenstv
Nejste na to sami!

Centrum kariérového poradenství poskytuje podporu pedagogickým pracovníkům škol Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

V tomto školním roce jsme realizovali externí šetření profesní orientace pro žáky nejvyšších ročníků základních a posledních ročníků středních škol na území kraje. Nyní probíhá zpracování výsledků, se kterými vás budeme průběžně seznamovat v novém školním roce na diskuzních platformách Sborovny nebo na vzdělávacích akcích ke kariérovému poradenství.

Na závěr tohoto školního roku jsme připravili šetření pro pedagogické pracovníky zabývající se poradenstvím na škole. Jedná se o anonymní dotazník, prosíme o jeho vyplnění, nejlépe do 10. 7. 2022.

Získané informace budou použity jako podklad pro další rozšíření a zkvalitňování činností Centra kariérového poradenství v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Děkujeme.