Neverbální komunikace: jak získat, co potřebuji, “přesilové“ hry v praxi

20. červenec 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jarmila Peterková
Neverbální komunikace: jak získat, co potřebuji, “přesilové“ hry v praxi

Američan Birdwhistell zjistil, že v průběhu dne většinou nemluvíme déle než deset, dvanáct minut, přičemž průměrná věta netrvá déle než 2,5 sekundy. Až 65 % informací nepochází ze slovního projevu, ale z mezitónů, postojů, nálad, pocitů. Znalci neverbálních projevů dokážou z této neslovní komunikace a „přesilových her“ uhodnout, co protějšek udělá.

Představte si, že přicházíte jako uchazeč o zaměstnání do kanceláře personalisty nebo majitele firmy. Sympatie nebo nesympatie se projeví už nabídnutým místem. Pokud bude majitel firmy sedět u kulatého stolu a nabídne vám místo vedle sebe po své pravé ruce nebo i levé, pokud je levák, je to dobré znamení. Pravděpodobně se bude rozhovor ubírat směrem, že máte šanci a člověka vašich schopností nebo vzdělávání firma potřebuje. Pokud vás posadí proti sobě znamená to, že zjišťuje, jestli budete lepší než ti předešlí nebo budoucí. Dává tím prostor vám, ale nechává ho i sobě.

Ne všechny stoly jsou ovšem kulaté. Jak to bude u pravoúhlého stolu? V čele sedí vedoucí osoba a vás si posadí po pravé nebo levé ruce. Sedíte blízko sebe a mezi vámi je pouze roh stolu. Tím se atmosféra stává uvolněnou a přátelskou, v této pozici si každý může vybrat, kam se bude dívat.

Můžete pohled vedoucí osoby vyhledat nebo se mu vyhnout. Tato pozice umožňuje dobrý zrakový kontakt. Diskuse „přes roh“ navodí uvolněnou atmosféru a je dobrým startem pro další jednání. Tedy pokud vás vedoucí osoba nevyzve, abyste si sedli na konkrétní místo a vy si můžete volit, tak volte vždy toto místo.

Pokud budete sedět tváří v tvář druhé osobě naproti sobě a mezi vámi bude stůl, může se toto uspořádání jevit jako konkurenční a může vyjadřovat i nepřátelství nebo nesouhlas. Pokud si ovšem vedoucí osoba sedne vedle vás znamená to, že jsou vyřešeny základní problémy. Firma nutně potřebuje vaší specializaci a nemá nikoho jiného. Proto si může, při přijímacím pohovoru, její majitel sednout vedle vás. Vaše šance na přijetí je maximální, ale to poznáte i podle toho, jestli se budou projednávat další věci jako je plat, pracovní doba atd. Ale ještě nemusí být vyhráno. Může to být i naopak. Jste už desátý uchazeč, ti před vámi byli velmi dobří a firmě se budou „hodit“. Zájem zaměstnavatele o vás už není tak enormní, ale co kdyby se ukázalo, že ve vás ještě něco je. Proto si vedoucí osoba sedla k vám, aby to vhodně položenými otázkami zjistila. Takže nikdy nemusíte ztrácet naději. Poslední možností, jak sedět u pravoúhlého stolu, je šikmo k sobě se stolem mezi vámi. Tímto vám může vedoucí osoba dát najevo, že s vámi nechce mít nic společného nebo vám dává najevo svou nezávislost. Tato sedíme u stolu s neznámými lidmi nebo lidmi, kteří jsou nám nesympatičtí případně se jeden druhého bojí. Takto se posadíme k cizímu člověku například v restauraci nebo třeba v knihovně.

Co dělat, když sedíte u stolu v nevhodné pozici

A jak to změnit, pokud sedíte pro vás v nevhodné pozici u stolu? Mějte nachystán životopis nebo nějaký jiný spis nebo i předmět. Položte ho doprostřed stolu a dívejte se, jak se vedoucí osoba zachová. Přitáhne spis nebo předmět směrem k sobě a mírně se k němu nahne, je jasné, že se k němu nemáte přisunout a nemáte měnit místo, na kterém sedíte. Pokud přitáhne spis nebo předmět a vrátí a on nebo ona ho do původní polohy, je to znamení, abyste zůstali na svém původním místě. V této chvíli se jedná spíš o odmítnutí. Pokud spis nebo předmět přitáhne k sobě a neudělá pohyb dopředu, je to pro vás dobré znamení. Požádejte, jestli si můžete přesednout na druhou stranu, abyste byli vedle sebe a měli tak víc prostoru projednat vaše přijetí, zakázku nebo návrh. V této chvíli jsou vaše šance na prosazení vašeho požadavku na dobré cestě.

I když jsou nabídnutá místa u stolu dobrým prostředkem k tomu, abyste zjistili, co třeba vyjde, vždy je potřeba uvědomit si, že je to jen jeden z mnoha prostředků neverbální komunikace a sám o sobě nemá úplnou vypovídající hodnotu. Vždy musíte jednat a uvažovat v souvislostech a brát v úvahu víc faktorů. Rozmýšlet, počkat, dát prostor druhému k tomu, aby případně změnil názor, počkat na vhodnou příležitost. Přemýšlet, promýšlet a vnímat své možnosti i možnosti a potřeby druhých. Včetně neverbálních signálů, které jsou v komunikaci tím nejvíce podstatným. A pokud to dnes nevyjde neznamená to, že jste selhali. Druhá strana může řešit nějaké jiné problémy nebo mu nebo jí prostě není dnes dobře, nemá svůj den a odrazilo se to na jednání s vámi. Příště to můžete zkusit znovu a můžete být úspěšní.