Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

10. listopad 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním

Každoročně vydávaná publikace Národního pedagogického institutu České republiky přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2020, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2019).

Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2019.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2020

 

Zdroj: Infoabsolvent, www.infoabsolvent.cz