Nezaměstnanost v říjnu klesla, je nejnižší v celé EU

8. listopad 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Úřad práce ČR
Nezaměstnanost v říjnu klesla,  je nejnižší v celé EU

Úřad práce ČR evidoval k 31. 10. 2023 celkem 260 641 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2 379 méně než v předchozím měsíci a o 4 849 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně klesl o 0,1 p.b., meziročně se nezměnil. Ke konci října činil 3,5 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za září) dosáhla 2,7 % (průměr EU 5,9 %).

V říjnu odešlo z evidence ÚP ČR téměř 40,5 tisíce lidí. Nezaměstnanost meziměsíčně klesla ve všech krajích, nejvíce pak v Praze. Hlavní město hlásí největší pokles i v rámci meziročního rovnání. V absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Za poslední dva roky se meziročně snížil podíl uchazečů o zaměstnání v kategorii 50+, a to o 1,7 p. b.

„Nejnižší míra nezaměstnanosti v EU, kterou si jako Česká republika držíme dlouhodobě, je dobrou zprávou. Potvrzuje se, že naše firmy stále umí vytvářet nová pracovní místa a za to všem zaměstnavatelům patří poděkování. Myslíme ale i na další rozvoj trhu práce. Stále totiž máme velké množství neobsazených míst, které musíme zaplnit všemi, kdo pracovat chtějí a mohou. Naším cílem je také zpružnění adresného přijímání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Jsme největší pomáhající organizace v ČR. V rámci individuálního přístupu se snažíme klientům pomoci najít rychle novou práci. Prostřednictvím financování rekvalifikací jim  možňujeme získat nebo si prohloubit znalosti a dovednosti. Prostřednictvím cílených aktivit a projektů pak zohledňujeme jejich specifické potřeby. Zároveň spolupracujeme i přímo se zaměstnavateli. Jinak řečeno – naším cílem je co nejvíce pomoci našemu pracovním trhu,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Zaměstnavatelé aktuálně hledají zaměstnance zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, dlouhodobě pak kvalifikované řemeslníky. Současně ještě stále mají stále zájem o  sezónní pracovníky v oblastech jako je zemědělství, lesnictví, rybářství nebo třeba živočišná a potravinářská výroba a obchod. V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. Což odpovídá klasické vývojové křivce. Situaci mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Z dat ÚP ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu do konce října 2023 získalo práci celkem 330 511 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ – 226 068 – z nich jsou ženy). Některé se už vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 123 309. Nejvíce ve Středočeském (22 012 osob) a v Plzeňském kraji (17 563 osob) a v Praze (14 157 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení.
V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 14 555 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (září 14 782 osob). Podali si žádosti o zaevidování jako zájemci (1 347 osob, září 1 378 osob) nebo uchazeči (13 208 osob, září 13 404 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,1 % (září 5,1 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. 10. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 47 569 (září 46 314) osob s dočasnou ochranou. Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 8 573 lidí a 6 996 z nich ho také už absolvovalo. Jen v říjnu 2023 kurz zahájilo 852 cizinců. Ve stejném měsíci rekvalifikaci 381 osob úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo
o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro pracovníky v sociálních službách.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvků v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let) byl v říjnu v Ústeckém (5,4 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Zlínském, v Kraji Vysočina, v Jihočeském a v Plzeňském kraji (shodně 2,6 %).
Meziročně se situace nejvíce změnila v Praze, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti říjnu 2022 o 0,3 p. b. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci října v okrese Praha-východ (1,4 %), Praha-západ (1,6 %), Pelhřimov (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8 %), Most (7 %) a Chomutov
(6,3 %).

Více informací najdete ve zprávě na webu ÚP ČR.

 

Zdroj: Úřad práce ČR, www.uradprace.cz