Nová publikace o kvalitě kariérového poradenství

12. srpen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Euroguidance
Nová publikace o kvalitě kariérového poradenství

Cílem publikace Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách je nabídnout kariérovým poradcům a pracovníkům v oblasti řízení a rozvoje kariérového poradenství a vzdělávání, způsoby, nástroje a zdroje ke zkvalitnění kariérového poradenství.

První část publikace se zabývá tím, co si představit pod pojmem kvalita v souvislosti s kariérovým poradenstvím, proč je důležité zajišťovat vysoký standard poskytovaných služeb a jak kvalitu přezkoumávat.

Druhá část publikace čtenáře seznamuje s důležitými charakteristikami, kterým je důležité věnovat pozornost pro zajištění kvality kariérového poradenství. U každé charakteristiky autoři uvádí nejen již zjištěné informace z výzkumů, ale také návrhy na postupy, které by mohly kvalitu zlepšit.

Podpora kvality kariérového poradenství na středních školách na webu Euroguidance (.pdf)

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz