Nová zpráva společnosti Microsoft o budoucnosti práce

31. leden 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Nová zpráva společnosti Microsoft o budoucnosti práce

Zpráva Microsoftu “New Future of Work 2023” podrobně zkoumá integraci velkých jazykových modelů (LLMs) do různých pracovních kontextů. Zabývá se jejich vlivem na informační práci, kritické myšlení a týmovou spolupráci, přičemž zdůrazňuje jejich roli v zvyšování produktivity a kreativity.

Zpráva rovněž poukazuje na výzvy a nuance spolupráce člověka s AI, včetně důležitosti efektivního vytváření dotazů a rizik přílišné závislosti na AI. Diskutuje také o vývoji AI ve vzdělávání, softwarovém inženýrství a vícejazyčném výkonu, zdůrazňuje nutnost větší metakognice uživatelů a navrhuje transformační přístup k AI v práci a společnosti, podporující zodpovědné a inovativní využití.

Některé klíčové body:

  • Velké jazykové modely zásadně ovlivňují informační práci, kritické myšlení a týmovou spolupráci. Zvyšují produktivitu a kreativitu, ale vyžadují efektivní konstrukci dotazů. Výzvou je spolupráce mezi člověkem a AI. Diskutuje se o vývoji AI ve vzdělávání, softwarovém inženýrství a v oblasti vícejazyčnosti, potřebě větší metakognice uživatelů a transformačního přístupu k využití AI v práci a společnosti.
  • Důležitost adaptability a flexibility v práci s AI. V tomto kontextu se zdůrazňuje, že úspěšné využití AI vyžaduje od pracovníků schopnost přizpůsobit se novým technologiím a měnit pracovní postupy podle potřeb. Důležitým aspektem je ochota učit se a rozvíjet nové dovednosti, které jsou potřebné pro efektivní spolupráci s AI. Adaptabilita a flexibilita nejsou jen technické záležitosti, ale také zahrnují změny v myšlení a přístupu k práci.
  • Etické a bezpečnostní aspekty práce s AI. Tento bod zdůrazňuje význam zodpovědného a bezpečného využívání AI technologií, včetně otázek soukromí, spravedlnosti a transparentnosti. Zpráva poukazuje na potřebu stanovení etických směrnic a postupů pro práci s AI, aby se zabránilo zneužití a zajistila ochrana citlivých dat. Dále se zabývá riziky spojenými s přílišnou závislostí na AI a možnými důsledky pro lidskou práci a rozhodování.
  • Význam vzdělávání a školení pracovníků pro efektivní využití AI. Pro optimalizaci práce s AI je klíčové, aby pracovníci rozuměli jejím principům a možnostem. Zpráva zahrnuje doporučení pro vytváření školicích programů a rozvojových aktivit, které pomohou pracovníkům lépe využívat AI v jejich konkrétních pracovních rolích a odvětvích. Kontinuální vzdělávání a adaptace jsou nezbytné pro efektivní integraci AI do pracovního prostředí.
  • Microsoft se věnuje budoucím trendům a možnému vývoji v oblasti AI a jejího využití v práci. Zpráva předpovídá, jak se AI bude dále vyvíjet a jaký dopad to bude mít na pracovní procesy a odvětví. Zabývá se potenciálními novými aplikacemi AI, které mohou transformovat tradiční pracovní postupy a nabízí pohled na to, jak by se mohly měnit role a dovednosti požadované od pracovníků v důsledku pokračující integrace AI do pracovního prostředí.

Microsoft New Future of Work Report 2023 (.pdf)

 

Zdroj: Microsoft, www.microsoft.com