Nové publikace na podporu kariérového vzdělávání

23. říjen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Nové publikace na podporu kariérového vzdělávání

Spolek EKS zveřejnil dvě nové publikace na podporu kariérového vzdělávání a wellbeingu žáků na 2. stupni základních škol.

Trénujeme kompetence (pracovní listy pro rozvoj demokratického klimatu)

  • Soubor pracovních listů, které jsou zacíleny na rozvoj občanských, sociálních a osobnostních kompetencí žáků druhého stupně. U každé aktivity naleznete praktický manuál, jak při její realizaci postupovat.

Přes příběhy k lepším vztahům (tipy do třídnických hodin)

  • Na základě projektu na pražských základních školách byla sestavena metodika, která přináší inspiraci na zážitkové aktivity do třídnických hodin a tím pomáhají budovat dobré vztahy mezi spolužáky. Je určena především třídním učitelům, kteří s žáky tráví nejvíce času, a mají tak největší možnost ovlivnit klima ve třídě. Text obsahuje řadu sesbíraných příběhů, které vycházejí z reálných situací, dotýkají se tématu vztahů a zároveň přinášejí možnost rozvíjet demokratické kompetence.

Obě publikace si můžete stáhnout na webu EKS.

 

Zdroj: EKS, www.eks.cz