Novinky a aktuality

Novinky a aktuality
Kariérové poradenství a podpora kreativity, iniciativy a podnikavosti

Kariérové poradenství a podpora kreativity, iniciativy a podnikavosti

Ačkoliv se jedná o dvě samostatné oblasti intervence v aktuálních celostátních systémových projektech MŠMT ČR, ideově i prakticky spolu velmi úzce souvisejí. Od rozvoje kariérového poradenství si lze slibovat snížení nezaměstnanosti absolventů, snižování počtu předčasných odchodů…