Novinky v Národní soustavě kvalifikací: revidovaný standard Kariérový poradce/Kariérová poradkyně

22. červenec 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Novinky v Národní soustavě kvalifikací: revidovaný standard Kariérový poradce/Kariérová poradkyně

Revidovaná profesní kvalifikace Kariérový poradce/Kariérová poradkyně přináší několik novinek, které se promítly do aktuálních standardů.

Stručný přehled

  • Po dohodě MŠMT a MPSV a revizi je profesní kvalifikaci k dispozici pro kariérové poradce působící v jakémkoliv kontextu.
  • Profesní kvalifikace Kariérový poradce/kariérová poradkyně byla revidována na základě původní kvalifikace Kariérový poradce pro profesní a vzdělávací dráhu, je proto označena stejným kódem 75-004-R. Organizacím, které mají autorizaci pro PK 75-004-R, autorizace platí dále.
  • Profesní kvalifikace Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel zůstává v platnosti do 16. 7. 2025, profesní kvalifikace Kariérový poradce pro zaměstnanost také do 16. 7. 2025.
  • Hodnoticí standard Kariérový poradce/Kariérová poradkyně obsahuje základ, který by měl umět kterýkoliv kariérový poradce, ať už působí v jakémkoliv kontextu a pro jakoukoliv cílovou skupinu.
  • Do nového standardu byl vložen inovativní princip částečného přizpůsobení zkoušky uchazečovi, podkladem je profesní portfolio, které předloží u zkoušky. Ta bude částečně přizpůsobena profesním zkušenostem a zázemí uchazeče.
  • Ve čtvrtek 6. října se uskuteční seminář k novému standardu, NPI nabízí i individuální konzultace osobně či online.
  • Další informace, kvalifikační standard, hodnotící standard i autorizované osoby najdete v Národní soustavě kvalifikací.

Kontakt na manažera NSK:

Richard Veleta
tel. 777 157 461
e-mail: richard.veleta@npi.cz

 

Zdroj: Národní pedagogický institut, Richard Veleta, www.npi.cz