Nový projekt Kompas od března pomáhá najít správný směr trhu práce

26. březen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Nový projekt Kompas od března pomáhá najít správný směr trhu práce

Jak moc zasáhla pandemie koronaviru pracovní trh? Najdu si nové místo? Ovlivní Průmysl 4.0 naše profese a jaké vzdělání bude potřeba? To je jen malý výčet otázek, na které dnes lidé hledají odpověď. Zodpovědět by je měl projekt Kompas, který od března na svých webových stránkách poskytuje predikci trhu práce nejen na národní úrovni, ale i na úrovni jednotlivých krajů.

„To, že trh práce čekají v následujících letech výrazné změny, je nepopíratelný fakt. Formování trhu práce teď ještě více uspíšila pandemie koronaviru,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Kompas ukáže hlavní milníky trhu práce, na které bude třeba se zaměřit. Budeme například vědět, kam zacílit rekvalifikace, kde chybí pracovní síla i důvody proč,“ dodává ministryně.

Projekt vychází z dat od zaměstnavatelů, která jsou dále zpřesňována ve spolupráci s kraji a odborníky v jednotlivých odvětvích. Výstupy tak mnohem lépe reflektují situaci v České republice jako celku i v jednotlivých regionech. To umožní odpovědět na řadu otázek jak významným zaměstnavatelům a investorům, tak i veřejnosti.
Stránky jsou určeny jak odborné, tak i široké veřejnosti. „Chceme poskytnout kvalitní informace srozumitelnou formou, pro všechny uživatele. Cílem je aktuálně reagovat na změny na trhu práce a tyto informace předat prostřednictvím výstupů z projektu. Velmi si ceníme spolupráce s kraji,“ doplňuje náměstkyně ministryně pro oblast zaměstnanosti Kateřina Štěpánková.

Historická data, aktuální stav trhu práce a predikci do budoucnosti včetně podrobných informací o pracovním trhu v krajích najdete na webových stránkách projektu Kompas.