O úsměvu a pozitivním ladění

21. březen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
O úsměvu a pozitivním ladění

Může nám radost, nadšení, dobrá nálada a pozitivní naladění pomoci také ve studijním nebo profesním životě. K lepšímu pocitu, lepší práci? Jasně!

O pozitivním myšlení bylo napsáno mnoho článků, existuje spousta výzkumů a hlavně konkrétních zkušeností. Souvislost psychického stavu se zdravím jedince i celých společností byla prokázána    stejně tak jako to, že dlouhotrvající negativní myšlenky a pocity jsou příčinou mnoha zdravotních problémů. Pozitivní myšlení je duševní postoj, proces, způsob myšlení, který se zaměřuje na kladné stránky života a očekává pozitivní výsledky, vybírá si pozitivní úhly pohledu, překážky vnímá jako příležitosti pro osobnostní růst. Pozitivní myšlení má velkou sílu pro zlepšení života, a to ve všech oblastech, je hybnou silou úspěšných a šťastných lidí.

Jaká je souvislost s úsměvem a pozitivním naladěním? Kdo se často usmívá, dívá se na svět optimističtěji, vyzařuje pozitivní energii, vnitřní spokojenost. Když je člověk dobře naladěný, má lepší nápady, daří se mu v kreativních činnostech, bývá oblíbenější mezi svými kolegy, má lepší šanci najít si správného partnera.

Mimo to častý úsměv nebo přímo smích prodlužuje život a rozhodně dělá náš život šťastnějším. Dokonce nejen náš, ale i život lidí kolem nás. Díky sdílenému pocitu štěstí pocítíme větší blízkost, bezpečí i sounáležitost. Výhodou je to, že nemusíme být extra šťastní, abychom mohli z úsměvu profitovat. Někdy stačí jen změnit mimiku. I bezdůvodný, vědomý úsměv vyvolává příjemné pocity a dobrou náladu.

Stručně napsáno – úsměv nic nestojí, ale přináší mnoho. Proto už žádné výmluvy. Pusťte si oblíbenou komedii, zazpívejte veselou písničku. Zasmějte se, usmívejte se, kdykoliv si vzpomenete..

Co můžeme ještě udělat pro zlepšení našeho emocionálního naladění?

 • Monitorujte své emocionální pochody, stav mysli.
 • Čtěte nebo sledujte pozitivní zprávy.
 • Vybírejte si lidi, se kterými se stýkáte.
 • Potkávejte se s pozitivními lidmi.
 • Vytvářejte si pozitivní situace a prožitky.
 • Vzbuzujte nadšení, naplňte celou svoji bytost pozitivní představou o sobě i světe kolem.
 • Vybavte si intenzivní hezkou vzpomínku.
 • Používejte pozitivní jazyk (pozitivní slova), nepoužívejte ironii, sarkasmy.
 • Čtěte, naslouchejte, vyprávějte pozitivní příběhy.
 • Pěstujte dobrý pocit ve svém těle.
 • Inspirujte se malými dětmi a jejich radostí ze života.
 • Posilujte svoji víru v úspěch, zdraví, štěstí, dobrý svět.

Lepší myšlenky přinášejí většinou lepší náladu. Zůstat pozitivně naladěn bez ohledu na vnější okolnosti je někdy docela velká výzva. Jedním z nejúčinnějších způsobů je „ponoření se“ do vděčnosti. Vděčnosti za to, co v životě oceňujete, čeho si vážíte. Znamená to všímat si i drobností, změnit svoji energii, řízeně přelaďovat svoje horší pocity směrem k lepším, nechat se naplnit radostí a vnitřním klidem. Důležité je trénovat vděčnost pravidelně, ideálně každý večer před spaním, případně si můžete psát svůj „deníček vděčnosti“. Vděčnost představuje nevyčerpatelný zdroj dobrých pocitů, pocitu štěstí, blaženosti. Vyzkoušejte a uvidíte sami ☺.