Odkazy na další zdroje související s kariérovým poradenstvím

19. březen 2021
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Odkazy na další zdroje související s kariérovým poradenstvím

Přehled dalších inspirativních zdrojů a rubrik, které najdete na portálech Zkola.cz. A které souvisejí s kariérovým poradenstvím ve školách.

Kabinet výchovy k podnikavosti – podnikání, finanční gramotnost

Kabinet výchovného poradenství, speciální pedagogiky a školní psychologie – prevence rizikového chování, klima ve škole

Kabinet společného vzdělávání – společné vzdělávání, inkluze

Rubrika Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané – podpora nadání, talentovaní žáci a žákyně

Sekce Žáci a studenti – možnosti studia na VŠ, závěrečné a maturitní zkoušky, studium v zahranicí, tipy pro absolventy, řešení životních situací souvisejících studiem

 

Informace budeme postupně doplňovat, pokud máte námět na zveřejnění zajímavých článků, dejte nám vědět. Děkujeme.