Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

31. srpen 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Realizátoři projektu „Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen“ (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, České vysoké učení technické v Praze, Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení) zveřejnili materiály pro kariérové poradce.

Konkrétně se jedná o karty profesí pro práci se žáky základních škol, karty profesí pro práci se studenty středních škol a karty profesí pro práci s ženami na úřadech práce.

Odkaz na materiály v elektronické verzi najdete na webových stránkách Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

 

Zdroj: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, www.vupsv.cz