Orientace na trhu práce

1. duben 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Věra Stojarová
Orientace na trhu práce

Úplně každý se čas od času může ocitnou v situaci, kdy bude přemýšlet o změně zaměstnání anebo už přímo aktivně hledat nové zaměstnání. Orientace na trhu práce do jisté míry je nezbytná pro úspěšné nalezení nového zaměstnání. Na začátku hledání nového zaměstnání je dobré vědět, jak si stojí trh práce v regionu, ve kterém bychom se rádi nechali zaměstnat. Jaká je míra nezaměstnanosti? Jaké pozice jsou aktuálně volné? Jakými způsoby si nové zaměstnání mohu najít? Vím, jaké zaměstnání by pro mne bylo vhodné a které by mne bavilo? Umím si připravit životopis a motivační dopis? Na tyto a mnoho dalších otázek je nutné si před hledáním nového zaměstnání odpovědět.

Nezaměstnanost v České republice dosahuje na začátku roku 2020 rekordních úrovní. Výbornou zprávou je, že zaměstnání v dnešní době sežene každý, kdo chce pracovat. I nadále však platí, že nemusí být aktuálně volná pozice, která by Vás velmi bavila a která by byla pro Vás vhodná. Zaměstnavatelé často řeší situaci tím, že velmi intenzivně spolupracují s Úřady práce, přeplácejí konkurenci či ze svých nároků na zaměstnance značně snižují. Bohužel i přes tuto situaci platí, že ačkoliv je nezaměstnanost skutečně velice nízko, může být ještě hůře a může i nadále klesat. Na trh
práce začínají vstupovat lidé z takzvané pracovní rezervy. Těmito lidmi se rozumí například důchodci, matky na rodičovské dovolené nebo třeba studenti. Ti jsou často ochotni přijmout nabídku zaměstnání, často na částečný úvazek. Problémem ze strany firem je také to, že pokud mají zájem přijímat nové zakázky a výzvy, pak je nutné slevit ze svých nároků a přijímat i osoby, které nejsou pro danou práci plně kvalifikované.

Před zahájením hledání zaměstnání je důležité si v klidu zodpovědět na pár otázek a promyslet důležitá témata o sobě, svém životě, svých představách o novém zaměstnání. Toto je příklad otázek k zamyšlení o Vaší osobnosti. Není ideální hledání práce uspěchat a vzít první nabízenou vhodnou pozici. Je důležité najít čas a trochu o sobě přemýšlet. Zkuste si na tyto otázky odpovědět.

 • Jaké jsou Vaše životní cíle?
 • Jak se vidíte za rok? Co je Vaše práce snů?
 • Jaké jsou Vaše hodnoty?
 • Proč chcete pracovat?
 • Jakou práci chcete dělat a naopak, jakou práce dělat nikdy nechcete?
 • Jakou práci umíte a můžete dělat?
 • Jaká jsou Vaše kritéria pro volbu práce?
 • Jaké překážky jsou na Vaší straně?
 • Jaké jsou Vaše schopnosti, znalosti a dovednosti?
 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Jaké jsou Vaše zkušenosti?
 • Jak si co nejdříve najít vhodné zaměstnání?

Zde je příklad užitečných rad, které Vám hledání usnadní a urychlí:

 • ptejte se po svých známých,
 • vytipujte si podniky a firmy, které vás opravdu zajímají,
 • udělejte si okruh, kam až můžete dojíždět,
 • informujte se na patřičných úřadech na nově vzniklé firmy,
 • navštěvujte veletrhy práce,
 • navštivte personální agentury,
 • hledejte na internetu,
 • sledujte inzeráty a odepisujte,
 • napište si sami inzerát.

Nikdy nevíte, jakým komunikačním kanálem se dozvíte o zajímavé volné pracovní pozici. Proto se doporučuje kombinace výše uvedených aktivit, díky kterým bude hledání zaměstnání efektivní. Pokud Vám to není nepříjemné, tak se doporučuje šířit tuto informaci u svých kamarádů a známých. Třeba právě budou vědět o pracovní příležitost ve svém okolí. Vedení firem často ani nevytváří inzerci na novou pozici, ale nejdříve se ptají svých stávajících zaměstnanců na doporučení na nového kolegu nebo kolegyni. Důležité je také vytipovat si firmy, ve kterých byste rádi pracovali. I když v těchto firmách aktuálně nové zaměstnání nenabízí. Situace se mění ze dne na den, budou o Vás vědět a sami Vás případně kontaktují. Dobré je také vědět, do jaké vzdálenosti jste ochotni ještě dojíždět a co už je opravdu z časového a ekonomického hlediska nemožné. Doporučuje se také zorientovat, jaké firmy ve svém okolí existují. O některých třeba vůbec netušíte a mohly by pro Vás být zajímavé.

Samozřejmostí je mít kvalitní životopis a motivační dopis. Jak má takový dokument vypadat, aby byl zajímavý a lákavý k přečtení se dozvíte na internetu, u poradců na úřadech práce nebo v personální agentuře. Hledání zaměstnání je důležité brát jako pravidelnou činnost. Tzn. měli byste mít plán, kolik času denně strávíte hledáním vysněné pozice. Měli byste vědět, kde na internetu objevíte nabídky práce. Webových stránek, které uveřejňují nabídky zaměstnání je mnoho a na ty největší byste se měli zaměřit. Stejně i Vy můžete na těchto pracovních portálech inzerovat, že hledáte dané zaměstnání.

V neposlední řadě se doporučují sociální sítě. Buď profesní jako je např. LinkedIn anebo ty nejrozšířenější jako jsou Facebook a Instagram. Užitečná je také návštěva pracovních agentur, které Vám mohou pomoci s hledáním vhodného zaměstnání. Najít svou vysněnou práci ji jistě trochu i o štěstí, ale pokud mu půjdete naproti výše uvedenými aktivitami, budete s velkou pravděpodobností úspěšní.