Otázky k pohovoru

10. únor 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Libuše Tomanová a kolektiv CKP
Otázky k pohovoru

Nejprve je potřeba si vyjasnit, že pohovor není „zkoušení“, ale dialog. Během pohovoru se personalista (nebo majitel firmy) snaží zjistit co nejvíce o vás zejména o vašich zkušenostech, ale také jak se hodíte na danou pozici, do týmu a samozřejmě do samotné firmy. Samozřejmě obdobné je to i u vás, i pro vás je pohovor prostředkem pro získání informací, konkrétnější představě o práci, pracovišti a celkové pracovní atmosféře. Na základě těchto informací se nejen zaměstnavatel, ale i vy rozhodujete, zda je vzájemná spolupráce zajímavá.

Na pohovor je dobré se připravit, a proto si v tomto článku shrneme nejčastější otázky pohovoru, na které se vás mohou zeptat, a současně zde naleznete inspiraci pro vaše otázky.  

Otázky ze strany zaměstnavatele

Nejčastější otázky

 • Řekněte nám něco o sobě?
 • Proč se ucházíte o práci právě u nás?
 • Co očekáváte od změny zaměstnání?
 • Proč odcházíte z dosavadní práce?
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání?
 • Jak vypadal váš typický pracovní den?
 • Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost?
 • Proč bychom právě vás měli vybrat na tuto pozici?
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici?
 • Jaké si představujete finanční ohodnocení?
 • Kdy můžete případně nastoupit?

Dle konkrétní organizace a firmy jich však může být mnohem více, či mohou v různých oblastech jít více do hloubky. Níže naleznete komplexnější výčet otázek seřazený do jednotlivých stěžejních oblastí.

Úvodní

 • Našel jste nás bez problémů? Jaká byla cesta?

Osobní informace a sebehodnocení

 • Mohl byste nám říci něco o sobě?
 • Jak byste se charakterizoval? Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • Jaké máte schopnosti, dovednosti?
 • Co vás motivuje?
 • Co vás naopak demotivuje?
 • Kdybyste se měl porovnat se svými současnými kolegy, v čem jste lepší/v čem horší, kde byste měl na sobě více zapracovat?
 • Jak byste popsal svou ideální práci?
 • Jaké máte zájmy, koníčky?
 • Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
 • Kdybyste měl možnost, ucházel byste se o vyšší pracovní pozici, s větší zodpovědností?
 • Riskujete často? Pokud ano, mohl byste popsat situaci, kdy jste musel riskovat?

Týmová spolupráce

 • Co byste udělali v situaci, kdyby se jeden člen týmu vyhýbal zadaným úkolům a přesouval by je na ostatní?
 • S jakými lidmi se vám dobře spolupracuje?
 • Co očekáváte od svého šéfa?
 • Jak vnímáte kritiku?
 • Pracuje se vám lépe v týmu nebo samostatně?
 • Co uděláte, když vás kolega požádá o pomoc při něčem, co není vaší pracovní náplní?

Jazykové schopnosti a práce na PC

 • Máte zkušenosti s prací s PC? V jakých programech momentálně pracujete? Můžete charakterizovat vaší úroveň? (Word, Excel, Internet, Power Point, Access)
 • Ovládáte nějaký cizí jazyk?
 • Jak byste zhodnotili znalost vašich jazykových schopností? (základy, schopnost domluvit se, schopnost plynulé komunikace, i písemně?)

Stresová odolnost

 • Uveďte, jak na vás působí stres? (motivuje vás, nebo spíše demotivuje?)
 • Byla nebo je pro vás vaše současná práce stresující? Proč?
 • Co děláte, když máte hodně práce?

Bývalá práce

 • Řekněte nám něco o vašem současném zaměstnání?
 • Proč chcete odejít ze současného zaměstnání?
 • Jaká byla vaše náplň práce ve vašem posledním zaměstnání?
 • Jaká byla vaše zodpovědnost?
 • Měl jste rozhodovací pravomoci?
 • Jaké bylo vaše postavení v pracovním kolektivu?
 • Mohl byste stručně popsat vaši dosavadní kariéru?
 • Mohl byste nám popsat, jak vypadal váš běžný pracovní den?
 • Co vás nejvíce ve vaší práci uspokojovalo? Naopak – co vás neuspokojovalo?
 • Kdybyste měl říci, na co jste byl ve vašem posledním zaměstnání pyšný? Čeho jste dosáhl?
 • Co se vám v poslední době povedlo?
 • Co se vám v poslední době nepovedlo?
 • Jak myslíte, že by vás charakterizoval váš nadřízený?
 • Jak myslíte, že by vás charakterizovali vaši kolegové/přátelé/rodina?
 • Z vašeho životopisu vidíme, že jste pracoval na stejné pozici několik let. Mohli bychom vědět, proč jste tak dlouho setrvával na stejné pozici?
 • Měl jste někdy na starosti další zaměstnance? Jaké máte zkušenosti s řízením/vedením lidí?

Budoucí zaměstnání

 • Jak jste se dozvěděl o nabízené pozici?
 • Kdo Vám tuto pozici doporučil?
 • Co víte o naší firmě?
 • Proč jste se rozhodl ucházet o toto místo?
 • Představili jsme vám náplň práce – myslíte si, že odpovídá nabízené místo vašim představám o rozvoji Vaší budoucí kariéry?
 • Obsahuje tato práce něco, co jste postrádal ve vašem posledním zaměstnání?
 • V čem vidíte svůj přínos pro naši firmu?
 • Víte nebo znáte konkurenční produkty/služby z našeho oboru? Mohl byste jmenovat některou naši konkurenci?
 • Jaké jsou podle vás nejdůležitější předpoklady pro nabízenou pozici?
 • Mohl byste nám říci, čeho chcete dosáhnout v horizontu 3 let?
 • Co očekáváte od svého potenciálního zaměstnavatele?
 • Jste ochotný cestovat za prací?
 • Jistě si hledáte práci i jinde? Musíte se v nejbližší době rozhodnout?
 • Uvažujete v budoucnosti o studiu?
 • Měl byste zájem zvyšovat si svoji kvalifikaci v oboru?
 • V jaké oblasti byste se rád rozvíjel?
 • Jaký je váš dlouhodobý cíl?
 • Jakým způsobem si organizujete vaši práci?
 • Jaké kurzy byste potřeboval, abyste mohl lépe vykonávat vaší práci?
 • Jaké máte plány do budoucnosti?
 • Kdybychom Vám tuto pracovní pozici nabídli, do kdy byste nám mohl říci vaše rozhodnutí?
 • Kdy byste mohl nastoupit?
 • Jakou máte finanční představu? (na začátku a po zkušební době?, jiné benefity?)
 • Chtěl byste se na něco zeptat? Máte nějaké otázky?

Jak odpovídat?

Žádný zaměstnavatel neočekává, že se vám vše bude dařit na 100%. Ale vzít si i z nevydařených projektů zkušenosti a poučení do budoucna je neocenitelná vlastnost. Pokud popisujete své úspěchy, nezapomeňte se zmínit i o tom, kdo vám pomáhal. Obecně nejvíce vždy zapůsobí konkrétní odpovědi a zápal pro daný obor.

Na co se můžete zeptat vy?

U pohovoru se pravděpodobně dostanete do situace, kdy budete vyzváni, abyste se na něco zeptali. Personalista totiž testuje nejen Vaše odpovědi, ale i schopnost položit ty správné otázky. Projděte si pár tipů, abyste nemuseli při pohovoru úplně improvizovat.

Otázky by se v první řadě měly týkat pracovní pozice a její náplně.
 • Jak vypadá typický pracovní den?
 • Kdo jsou nejbližší kolegové, jakým způsobem probíhá spolupráce?
 • Jaké jsou hlavní povinnosti na této pozici?
 • Za jaké výstupy nese zaměstnanec na této pozici odpovědnost?
 • Jaké jsou možnosti profesního růstu?
 • Je tato pracovní pozice nová nebo hledáte náhradu za odcházejícího zaměstnance?
 • Jakým způsobem bude probíhat zaškolení v případě přijetí?
 • Jak často se na této pozici uplatní cizí jazyk / řízení vozidla / atd.?
Další okruh se může vztahovat k firmě (firemní kultuře, hierarchii, historii, budoucnosti).
 • Jaký styl vedení se ve firmě uplatňuje?
 • Jak dlouho ve firmě obvykle zaměstnanci zůstávají?
 • Jaký je dress code?
 • Co považujete za největší úspěchy společnosti?
 • Jaké jsou zde možnosti vzdělávání?
 • Nabízíte možnost pracovat částečně z domova nebo pružnou pracovní dobu?
Informační a organizační otázky
 • Je stanoven termín nástupu na toto pracovní místo?
 • Budete potřebovat nějaké další informace o mých pracovních zkušenostech nebo referencích?
 • Kdy a jakým způsobem dostanu informaci o výsledku pohovoru?
 • Existuje i jiná pro mne vhodná pracovní pozice ve Vaší společnosti?

Obecně lze říct, že se nevyplácí si u pohovoru vymýšlet. Jednak se může stát, že pravda vyjde najevo a také, pokud budete pravdiví a autentičtí, je větší pravděpodobnost, že vám daná práce a pozice bude vyhovovat. Nesnažte se proto zapadnout do nějaké škatulky. Buďte sami sebou, nenucení a co nejvíce autentičtí. Firma nehledá robota, ale nového parťáka, který posílí tým.