Plán aktivit a akcí pro školy v projektu IKAP II na rok 2023

19. leden 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Plán aktivit a akcí pro školy v projektu IKAP II na rok 2023

V roce 2023 nabízí školám projekt IKAP II širokou nabídku aktivit, akcí a služeb, které jsou určeny zejména pedagogům, žákům a v některých aktivitách i širší odborné veřejnosti, včetně rodičů a partnerů škol a školských zařízení na území Zlínského kraje.

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství

Do konce projektu budou stále realizovány aktivity zaměřené na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání a rozvoj kariérového poradenství, a to prostřednictvím

 • Centrum kariérového poradenství – CKP
  • implementace a vyhodnocení opatření k prevenci předčasných odchodů – nástroj QUOVADIS?2022, metoda SAFE ARRIVAL
  • metodická podpora – vytvoření metodiky Safe Arrival 2022 včetně metodických postupů, Sborník pracovních listů pro kariérové poradenství, skupinové/individuální konzultace k předčasným odchodům ze vzdělávání a rozvoji kariérového poradenství na školách
  • vzdělávací akce z oblasti kariérového poradenství
  • přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace Kariérový poradce/Kariérová poradkyně
  • šetření profesní orientace žáků nejvyšších ročníků ZŠ a SŠ

Realizuje Zlínský kraj.

 • Akce pro veřejnost na podporu kariérového poradenství – celkem bude zrealizováno 12 akcí:
  • Inspirace středoškolákům s cílem motivovat žáky 2. a 3. ročníků gymnázií v reálném pracovním prostředí k rozhodnutí o svém budoucím profesním směřování;
  • Girls Day pro podporu většího zapojení a informovanosti dívek o STEM profesích,
  • Konference pro kariérové a výchovné poradce zprostředkovává aktuální informace o pracovních příležitostech, podmínkách i potřebných dovednostech absolventů pro přijetí na pracovní pozici u zaměstnavatelů ve Zlínském kraji
  • Technické jarmarky přiblíží v 6 městech žákům 7. až 9. tříd základních škol reálné pracovní prostředí u regionálních zaměstnavatelů, seznám žáky se studijními obory středních škol ve vazbě na představované možnosti trhu práce v regionu
  • Veletrh práce a vzdělávání Zlín a Kroměříž je určen pro žáky ZŠ, SŠ, rodiče i odbornou veřejnost, kde se představují střední školy i zaměstnavatelé z regionu.

Realizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Zde naleznete Přehled plánovaných termínů akcí projektu IKAP II pro pedagogické pracovníky a další nabídku pro školy včetně aktivit pro žáky a odbornou veřejnost.

Na realizaci aktivit projektu se podílí Zlínský kraj a 44 partnerských organizací a subjektů. Seznam partnerů projektu IKAP II.