Plánování kariérového poradenství na školní rok 2022/2023

29. červenec 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Plánování kariérového poradenství na školní rok 2022/2023

Před startem nového školního roku připravujeme na  pondělí 29. srpna 2022 setkání školních kariérových poradců platformy Sborovna. Setkání je určeno především kariérovým a výchovným poradcům základních  a středních škol, mohou se ho účastnit i další odborní pracovníci působící v oblasti kariérového poradenství ve Zlínském kraji.

Setkání proběhne od 12 do 16 hodin ve Zlíně  na adrese J. A. Bati 5520, 22. budova ve Zlíně.

PROGRAM

Služby a akce v rámci institucionální podpory kariérového poradenství ve Zlínském kraji
Centrum Kariérového poradenství
Lenka Piňosová, Úřad práce ČR, IPS Zlín
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Orientační nastavení harmonogramu aktivit kariérového poradenství na školní rok
Věra Stojar, specialistka Centra kariérového poradenství

Plánování a fungování kariérového poradenství v praxi na SŠ a na ZŠ
Ladislava Kolouchová, zástupce ředitelky, výchovná a kariérová poradkyně, Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
Eva Cablíková, výchovná a kariérová poradkyně, Základní škola Komenského II, Zlín

Setkání je určeno nejen kariérovým poradcům na školách, ale i dalším pedagogickým pracovníkům a odborné veřejnosti (zejména vhodné pro asistenty pedagoga, vychovatele, pedagogy volného času, třídní učitele, výchovné poradce aj.)

Přihlašování probíhá přes online formulář.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Kontakt: Andrea Vorlová, tel. 577 043 743, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz
Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR níže.

Sekce Kariérové poradenství se setkává v rámci aktivity Sborovna projektu IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II). Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Soubory ke stažení