Platforma Sborovna v závěru školního roku 2022/2023

4. květen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Platforma Sborovna v závěru školního roku 2022/2023

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Setkání v jednotlivých sekcích probíhají dle potřeb účastníků zpravidla čtyřikrát za školní rok. Setkání je určeno pro skupinu 15 účastníků v délce 4 hodin. V tématech se přizpůsobujeme aktuálním potřebám pedagogických pracovníků.

S blížícím se závěrem školního roku 2022/2023 připravujeme další setkání pro pedagogické pracovníky v platformě Sborovna:

Setkání se mohou účastnit pedagogové napříč všemi stupni a v různých oblastech vzdělávání Zlínského kraje, kteří mají zájem o danou problematiku.

10. května 2023 připravujeme setkání sekce Kariérové poradenství s tématem Kariérové poradenství pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním. Pozvánka Sborovna KP 10052023

26. května 2023 proběhne setkání sekce Pedagogové volného času k tématu Předávání zkušeností s outdoorovými zážitkovými aktivitami. Pozvánka_Sborovna_PVČ_26052023

20. června 2023 proběhne setkání sekce Kariérové poradenství s tématem Praktické uchopení a tipy pro realizaci kariérového poradenství ve škole. Pozvánka_Sborovna_KP_20062023

V červnu chystáme setkání v sekci pro Speciální školy, pozvánku s podrobnějším programem připravujeme.

Účast na setkání platformy Sborovna je pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje bezplatná. Přihlásit se mohou prostřednictvím odkazu v pozvánce. Přihlášením k účasti na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu viz příloha GDPR 2023.

V případě zájmu o bližší informace k organizaci setkání kontaktujte: Andreu Vorlovou, e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz,, nebo tel. 577 043 743.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.