Podpora řemesel v odborném školství

9. říjen 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Podpora řemesel v odborném školství

Zlínský kraj se neustále snaží hledat další možnosti – motivaci ke zvýšení zájmu o řemeslné obory ze strany žáků, rodičů a veřejnosti, hledat další cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem.  

Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném školství“. Seznam podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení finančního příspěvku naleznete v souborech ke stažení.