Podpora žáků při výběru oboru/povolání

7. prosinec 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Pavlína Vašátová
Podpora žáků při výběru oboru/povolání

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ byla realizována ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 externí šetření profesní orientace žáků posledních ročníků základních a středních škol.

V říjnu byl publikován článek, který vycházel z výsledků těchto šetření a přinášel tipy, jak pracovat s tématem Zájem žáků o daný obor. Nyní se zaměříme na Preferovaná povolání i možnosti uchopení pro práci žáky v rámci jejich profesní přípravy.

Do šetření ve školním roce 2021/2022 se zapojilo 2 045 žáků/žákyň ze 45 SŠ a 3 984 žáků/žákyň 8. a 9. tříd z 84 ZŠ.

Preferovaná povolání žáků posledních ročníků ZŠ v roce 2021/2022

Ve školním roce 2020/2021 se zapojilo 3092 žáků z 62 základních škol a níže je uvedený graf, který se týká jejich preferencí ohledně povolání.

Při porovnání nalezneme rozdíl až na 4. pozici v preferencích volby povolání.

Inspirace pro ZŠ:

Při preferencích je důležité sledovat několik prvků a tyto sledovat v rámci propojení silných stránek žáků, zda se shodují s jejich očekáváním od preferovaného povolání.

Prvním krokem je podpora žáka v poznání silných stránek.

Pomoci mohou otázky:

  • Co rád děláš ve volném čase?
  • Jaké aktivity tě baví?

Pro identifikaci silných stránek jsou vhodné vlastní techniky, kterými učitel disponuje nebo testování např. Belbinovy týmové role, MBTI, atd. Pokud má žák identifikované silné stránky, dalším krokem je mapování představy o preferovaném povolání.

Klíčovým prvkem je, zda se zájem žáka o dané povolání opírá o reálnou představu toho, co dané povolání obnáší a zda zná skutečný obsah daného oboru. Díky tomu může dojít ke srovnání toho, zda se povolání shoduje/neshoduje s tím, co žák doopravdy chce.

Návrh Aktivity k využití: Typický den vybrané profese

např. Programátor IT, příp. vyberte povolání podle sebe, nebo s žáky zkoumejte všechna tři nejčastěji preferovaná povolání.

V rámci hodiny projdete níže položené otázky:

  1. Jak si představuješ běžný den IT programátora?
  2. Popiš 4. nejčastější činnosti IT programátora?
  3. Jaké dovednosti musí mít pro výkon svého povolání?
  4. Jaké silné stránky by měl mít pro výkon povolání?
  5. Jakou potřebuje kvalifikaci?

Odpovědi žáků lze pak porovnat s realitou prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů: např. videa na stánkách Infoabsolvent.cz nebo na stránce www.nsp.cz, kde je uveden výčet činností u daného povolání.

Otázky:

  1. Když porovnáš svoji představu s realitou, jak se shoduje? Co je stejné a co rozdílné? Jak s informacemi teď můžeš pracovat?
  2. Co tě na daném povolání překvapilo?
  3. Co potřebuješ ještě zjistit, pro ujištění, že daný obor je pro tebe?

Vždy je důležité vést žáky k tomu, aby dokázali porovnat svoji představu s realitou.

Právě tímto porovnáním se žáci ujistí, že jejich profesní volba je správná nebo nikoliv. Obě dvě varianty jsou v pořádku.

Důležité je směřovat žáky k tomu, aby zmapovali i svoje okolí. Vykonává někdo dané povolání v okolí? Je možný rozhovor s tímto člověkem, který může přinést spoustu cenných rad.

Pokud se žáci pro tuto aktivitu rozhodnou, v rámci hodin s nimi doporučuji připravit otázky na ,,rozhovor s člověkem v daném oboru“.  Nebo pozvěte do školy rodiče na besedu, kde mohou blíže poskytnout informace o svém povolání či využít organizaci Den pro školu, která nabízí školám besedy s odborníky.