Předčasné odchody jsou tématem k diskuzi

8. duben 2023
Aktuality
Autor/ka článku: Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje
Předčasné odchody jsou tématem k diskuzi

Kariérové poradenství jako nástroj prevence předčasných odchodů žáků – téma Sborovny, která se uskutečnila v prostorách KÚ Zlínského kraje dne 4. 4. 2023 ve 14. hodin.

K tomuto tématu se sešly dvě desítky pedagogů převážně ze středních škol, diskutovali nad dopady předčasných odchodů žáků ze škol pro společnost a žáka. Účastníci se zamýšleli jak odhalit rizikové faktory již v počátku, jak vyhodnotit míru rizika i aplikovat intervenční opatření.  Přítomné účastníky seznámily specialistky Centra kariérového poradenství (dále CKP)  s připravovanou Metodikou Safe Arrival, nabídly praktické metodické preventivní postupy, které podpoří práci pedagogů. Zaměření a podpora CKP školám vychází mimo jiné i z Šetření profesní orientace žáků ZŠ a SŠ na území Zlínského kraje, jejichž výsledky byly účastníkům prezentovány v meziročním srovnání. V letošním školním roce se ZŠ a SŠ na území kraje mají možnost se svými žáky zapojit do šetření profesní orientace žáků:

Žáci ZŠ: 8. a 9. třídy odkaz k vyplnění pro sběr dat šetření ZŠ

Žáci SŠ: poslední ročníky (nematuritní 3. ročník) a (maturitní 4. ročník) odkaz k vyplnění pro sběr dat šetření SŠ

Dosavadní výsledky šetření profesní orientace žáků ve Zlínském kraji z předchozích let jsou ke stažení na stránkách projektu IKAP II.

Další setkání Sborovny sekce kariérové poradenství se uskuteční dne 10. 5. 2023 na téma Kariérové poradenství se sociálně a kulturně znevýhodněnými žáky, jste srdečně zváni.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je fina ncován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.