Přemýšlíte o svém budoucím povolání? Využijte karty klíčových profesí

26. říjen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Přemýšlíte o svém budoucím povolání? Využijte karty klíčových profesí

Blíží se opět doba, kdy budou žáci 9. tříd podávat přihlášky na střední školu a budou tak rozhodovat o svém budoucím povolání. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje nabízí jako zdroj informací údaje ke třicítce profesí s vysokou perspektivu uplatnit se na pracovním trhu v našem kraji. Každá profese má svou samostatnou kartu, která je jednoduchá a přehledná, přesto však poskytuje komplex všech důležitých informací.

Karta je rozdělena do čtyř částí. První část poskytuje stručnou charakteristiku daného povolání. Pro ty, kteří by měli zájem o detailnější informaci, je určeno tlačítko „Chci vědět více“, které přepíná přímo na informace o povolání na webu Nsp.cz.

Druhá část je věnována výdělkům. Jsou zde tři údaje – minimum, střed a maximum hrubé měsíční mzdy. Tato trojice velmi dobře vystihuje skutečnost, že mzdy mohou kolísat, že např. nástupní mzda osoby bez praxe může být diametrálně odlišná od mzdy zkušeného pracovníka. Šipky u číselných hodnot ukazují, jestli se mzdy ve srovnání s předchozím rokem snížily nebo zvýšily.

Třetí část poskytuje informace o počtu osob, pracujících v dané profesi. Z tohoto čísla si lze dovodit, jestli se jedná o povolání časté nebo spíše výjimečné. I tento údaj je důležitý pro zvážení, jaká je možnost uplatnění na trhu práce. Data jsou doplněna údajem o počtu volných pracovních míst, která byla na Úřadu práce evidována k 31.3.2021.

Poslední část karty je věnována vzdělání, které je potřebné pro výkon dané profese. Pokud stačí středoškolské vzdělání, je v kartě uveden údaj, kolik středních škol ve Zlínském kraji příslušný obor nabízí a opět pro zájemce o bližší informace je zde tlačítko „Chci vědět více“. To zavede na stránky studijního oboru na webu Infoabsolvent.cz. Tady mohou zájemci nalézt detailní informace o studijním oboru a mohou si zde vyfiltrovat přímo konkrétní školy, které toto studium nabízí.

Údaje na kartách jsou čerpány z oficiálních statistik a jsou každoročně aktualizovány. Poslední aktualizace proběhla v létě 2021. Jednotlivé karty naleznete na webu 30 profesí Zlínského kraje – Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje.

 

Zdroj: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, www.monitorzk.cz