Přihlaste se do 15. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

18. duben 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Euroguidance
Přihlaste se do 15. ročníku Národní ceny kariérového poradenství

Do Národní ceny kariérového poradenství se mohou přihlásit jak organizace, např. školy, úřady práce, vzdělávací agentury, firmy nebo neziskové organizace, tak jednotliví kariéroví či výchovní poradci. Přihlásit lze projekty, služby i další aktivity v oblasti kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé. Může jít i o jednorázovou aktivitu, která podporuje kariérové poradenství, např. publikaci nebo vzdělávací aktivitu ve formálním a neformálním vzdělávání.

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového poradenství a vzdělávání, sbírat příklady dobré praxe a inspirovat kariérové poradce a učitele v České republice i v Evropě. Prezentace oceněných a předání cen proběhne 19. října 2023. Podmínkou pro účast v soutěži je vyplnění přihlášky a její odeslání do 30. června 2023.

Více informací k NCKP najdete na webových stránkách Euroguidance.cz.

 

Zdroj: Euroguidance, www.euroguidance.cz