Přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství 2024

20. květen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Centrum Euroguidance
Přihlaste se do Národní ceny kariérového poradenství 2024

Cílem soutěže je podpořit rozvoj kariérového vzdělávání a poradenství,  Sbírat příklady dobré praxe účastníků soutěže, inspirovat kariérové poradce a učitele, nabídnout prostor pro setkávání a sdílení zkušeností poradců, pedagogů a dalších odborníků napříč jednotlivými sektory v České republice i v Evropě.

Svou účastí v soutěži přispějete k rozvoji profesní komunity kariérových poradců. Získáte také zpětnou vazbu ke svým projektům a aktivitám.

Jak se do soutěže přihlásit:

1. Zde si stáhněte formulář přihlášky
2. Přihlášku vyplňte a zašlete na adresu eroguidance@npi.cz do 30. 8. 2024.

Do soutěže jsou přijímány příspěvky v češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v případě, že došlo ke změně aplikace kariérového poradenství. Příklady dobré praxe přihlášené do předchozích ročníků najdete ve sbornících příspěvků.

Kdo se může přihlásit:

 • organizace (mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, pobočky a pracoviště úřadu práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další)
 • jednotlivci (kariéroví poradci, výchovní poradci a učitelé podílející se na kariérovém vzdělávání, poradci ve veřejných službách, státních, krajských, neziskových organizacích, OSVČ a další)

Jaké aktivity je možné přihlásit:

 • projekty, služby a další aktivity kariérového poradenství pro děti, mládež i dospělé
 • jednorázové aktivity podporující kariérový rozvoj (informační a online nástroj, metodika, a jiné)

Přihlášené aktivity mohou podporovat jednotlivce a skupiny v různých oblastech, např.:

 •  Rozvoj dovedností řízení vlastní kariéry, prozkoumávání světa práce, volného času a učení
 • Rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání, podporujících zaměstnatelnost nebo rozvoj podnikatelských dovedností
 • Inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce
 • Síťování, spolupráce mezi organizacemi a institucemi
 • Podpora systému kariérového poradenství, implementace politik kariérového poradenství, šíření povědomí o kariérovém poradenství
 • Začínající iniciativy, studentské aktivity a práce v oblasti kariérového poradenství
 • Vzdělávání a další profesní rozvoj kariérových poradců
 • Evropská mobilita v oblasti vzdělávání a práce s přínosem pro kariérový rozvoj

Prioritní oblast pro tento rok

 • Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole – aktivity školních poradenských center, výchovných poradců, učitelů a dalších odborníků ve vzdělávání

Hodnocení soutěže:

Příspěvky jsou hodnoceny týmem hodnotitelů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti a odbornost v různých oblastech kariérového poradenství. Každý příspěvek hodnotí nejméně 3 různí hodnotitelé.

Příspěvky budou hodnoceny na základě těchto kritérií:

 • přínosy, dopady
 • metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost)
 • potřebnost
 • dostupnost
 • informovanost a propagace
 • evropská dimenze (přenositelnost v rámci Evropy nebo vycházení z evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropských nástrojů apod.)
 • důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.)
 • inovativnost
 • kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství

Pro zmapování vlastní praxe a plánování profesního rozvoje můžete využít sebehodnotící dotazník, volně dostupný poradcům jako součást výstupů projektu Erasmus+ Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.

Do soutěže můžete také nominovat osoby/organizace, jejichž činnost považujete za důležitou a které byste rádi ocenili. Stačí vyplnit tento stručný formulář a my se na nominovanou osobu/organizaci sami obrátíme.

Předání cen proběhne dne 20. listopadu 2024 v Praze.

Každý zaslaný příspěvek bude představen na konferenci ke kariérovému poradenství při příležitosti vyhlášení výsledků a bude zveřejněn ve sborníku z národních cen v česko-slovenské a anglické verzi.

Hlavní ceny pro vítězné příspěvky

Oceněné příspěvky budou propagovány prostřednictvím evropské databáze dobré praxe, na stránkách www.euroguidance.cz, v odborně zaměřených médiích. Oceněný příspěvek také může využívat logo soutěže.