Příjmy žen a mužů Zlínského kraje podle sektorů ekonomiky

20. duben 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Příjmy žen a mužů Zlínského kraje podle sektorů ekonomiky

Ženy Zlínského kraje dosahují nejvyšších výdělků v sektoru „Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla“. Průměrný hrubý měsíční výdělek žen v roce 2018 zde přesáhl 37 tis. Kč (37 166 Kč). Je to zároveň jediný z 19 sektorů hospodářství v regionu, kde výdělky žen převýšily výdělky mužů (průměr muži 34 896 Kč).

Z pohledu žen jsou dalšími lukrativními odvětvími např. peněžnictví a pojišťovnictví, kde činila průměrná hrubá mzda žen 35 560 Kč, nebo veřejná správa a obrana se 34 731 Kč. Na druhé straně pomyslného žebříčku průměrných výdělků žen stojí práce v oblasti ubytování, stravování a pohostinství s průměrným výdělkem žen 19 002 Kč.

Muži si nejvíce vydělávali v sektoru těžby a dobývání (44 187 Kč), v činnostech v oblasti nemovitostí (41 399 Kč) a informačních a komunikačních činnostech (39 315 Kč). V těchto třech odvětvích se také vyskytují v regionu nejvyšší rozdíly v příjmu žen a mužů, tzv. gender pay gap. Vůbec nejvyšší rozdíl je v sektoru „Činnosti v oblasti nemovitostí“, kde si ženy vydělávaly v průměru 22 800 Kč, takže jejich průměrné výdělky dosahovaly pouze 55 % průměru mužů. Ve zbývajících dvou sektorech se rozdíly ve mzdách mužů a žen pohybovaly na úrovni 33-34 % v neprospěch žen.

Více zajímavých dat ze sektoru „Činnosti v oblasti nemovitostí“ si můžete přečíst v článku V oblasti realit pracuje v regionu mnohem více žen než v roce 2012, zvýšil se však také výrazně rozdíl v příjmech žen a mužů.

Data o příjmech žen a mužů jsou čerpána z analýzy „Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje“, která byla vytvořena v rámci projektu Narovinu ve Zlínském kraji jako výsledek spolupráce Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a společnosti TREXIMA, spol. s r.o. Plné znění analýzy je k dispozici na odkaze Ženy a muži na trhu práce ve Zlínském kraji – kompletní analýza.

 

Zdroj: Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, www.monitorzk.cz