Proč znát své talenty

11. prosinec 2019
Aktuality
Autor/ka článku: Libuše Tomanová a kolektiv CKP
Proč znát své talenty

Proč je důležité znát své talenty?

Při své práci se setkávám s různými lidmi od studentů po zaměstnance a podnikatele a většina z nich při otázce směřující k popsání svých talentů a silných stránek tápe. Často nevědí vůbec, co mají říct, případně začnou odpovídat v protipólu, rozhovoří se o tom, co jim nejde, co neumí, co je v jejich životě špatně.

Říct s hrdostí a současně pokorou, co umím, v čem je můj talent, dokáže jen málokdo.

Kde se toto negativní nastavení vzalo?

Kořeny můžeme nalézat patrně v dětství, kdy se mnoho rodičů i učitelů snažilo přimět děti se doučit to, v čem pokulhávaly. Naopak oblasti, ve kterých dítě vynikalo, ponechávali bez cíleného rozvoje.

„Matematika a fyzika, to mu jde. Ale ten dějepis a český jazyk! Neuvažujete o nějakém doučování? Myslím, že u vašeho syna to bude opravdu nezbytné, tyhle dva předměty mu jinak zkazí celé vysvědčení!“

Kdo z nás to nezažil? Oblíbený a neoblíbený předmět ve škole. Něco jsme dělali rádi, těšili se na to, bavilo nás to a něco jsme z duše nenáviděli. Většinou se tyto naše sklony projevily i ve známkách v žákovské a na vysvědčení.

Tady ti vychází čtverka, tady musíš přidat!

Dobré výsledky v jiných oblastech vlastně nikoho moc nezajímaly. “Ano, tady máš jedničky, takto má být, ale tady by ses měl zlepšit.” Místo rozvíjení svých darů, talentů a nadání jsme promrhali mnoho drahocenného času nad věcmi, které nás vlastně vůbec nezajímaly.

Mnozí z nás jsme byli vedeni a podněcováni k tomu, abychom se zlepšovali právě v předmětech, ve kterých nejsme dobří. Trávili jsme tak hodiny a hodiny trápení se nad učivem, které nám nešlo. Rozvíjení oblasti, pro kterou jsme se nenarodili.

Čas, který jsme mohli věnovat rozvoji svého talentu a posunout se nekonečně dál, je nenávratně pryč. U dětí se navíc jedná o dobu zahrnující řadu senzitivních období, kdy jsou děti schopné se v podnětném prostředí naučit za měsíc či dva to, co by se běžně učily léta. 

I dnes to často není jinak. Jak uvádí Jan Mühlfeit (kouč a globální stratég) v jedné ze svých přednášek. Pokud dítě dostane jedničku, 7 % rodičů se s ním tomuto předmětu následně věnuje. Pokud dostane pětku, věnuje se dítěti v tomto předmětu 70 % rodičů.

Položme si ale otázku: 

Čím se bude v budoucnu naše dítě živit? 

Matematikou, která mu nikdy moc nešla?

Takové nastavení přechází často i do dospělosti, kdy většina lidí investuje obrovské množství času do poznání toho, co jim nejde. Soustředí svou pozornost na zlepšení dovedností a schopností, které jim nejsou vlastní. Čas strávený takovým snažením jim nepřináší radost ani naplnění.

Tímto zaměřením vlastně posilujeme vzorec nevybočování z řady a v dospělosti dáváme přednost určité jistotě průměrného zaměstnání, přestože nás nenaplňuje. Často pak volíme zaměstnání, které následně máme touhu změnit, nebo ve kterém snadno „vyhoříme“.

Lidé v tomto zacílení zůstávají v pásu šedé zóny průměrnosti. Přitom spokojenost, naplnění a úspěch spočívám v tom, co umíme skvěle a dále rozvíjíme. 

Lidé, kteří odhalí svůj osobní talent, svou jedinečnost a založí svou životní cestu na jeho základech, mají ty nejlepší předpoklady pro dosažení úspěchu, spokojenosti, radosti a naplnění.

Především jsou tito lidé šťastnější. Znají své poslání, svou osobní misi na tomto světě. Jejich práce je přínosem a dává jim hluboký smysl a naplnění.

Co všechno nám poznání a rozvíjení našich talentů může přinést?

Sebevědomí. Netrápíme se nad tím, co nezvládáme a neumíme. Rosteme s tím, co nás baví a co nám jde.

Vědomí vlastní hodnoty. Známe svou jedinečnost. Víme, čím zrovna my můžeme v tomto světě přispět a být užiteční pro ostatní.

Cílevědomost. Co nás baví, to nám jde lehce a jsme v tom dobří. A chceme to dělat dál a zdokonalovat se.

Finance. V čem jsme dobří, za to máme adekvátní odměnu. Pokud využíváme to, co nám bylo dáno do vínku, jsme ekonomicky úspěšnější.

Radost. Štěstí, radost a spokojenost z života obecně.

Autenticita. Pokud využíváme v převážné většině života svoje talenty, žijeme autentický život. Jsme skutečně sami sebou.

Víte, v čem jste jedineční? Znáte své dary, talenty a silné stránky? 

V následujícím článku naleznete vodítko, jak můžete své osobní talenty odhalit a jak je dále rozvíjet v silné stránky.