Profesní cesty ve Zlínském kraji

2. leden 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová a kolektiv CKP

Nástroj s názvem Profesní cesty ve Zlínském kraji je speciální funkcionalitou webu Průvodce kariérou a propojuje dva weby z rodiny portálů Zkola.cz zaměřené na volbu profesní cesty žáků posledních ročníků základních škol (Průvodce kariérou, Burza škol). Unikátní vazba škola – obor – profese – firma předkládá konkrétní informace z regionu ve vzájemných souvislostech. 

Portály Zkola.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propojení světa školství a světa práce

Portál Burza škol je virtuální burzou středních škol, která představuje možnosti studia ve Zlínském kraji. Rodiče spolu se svými dětmi mohou vybírat mezi středními a vyššími odbornými školami podle jednotlivých lokalit Zlínského kraje a prohlížet obory podle zaměření. Díky spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje u jednotlivých vzdělávacích oborů najdete odkaz na firmy ve Zlínském kraji, které nabízí absolventům profesní uplatnění. Součástí Burzy škol jsou také informace o přijímacím řízení, podpoře řemesel v odborném školství a kalendář dnů otevřených dveří na jednotlivých středních a vyšších odborných školách. V databázi firem na webu Průvodce kariérou obdobně naleznete u jednotlivých firem odkazy na vzdělávací cestu vedoucí ke konkrétnímu profesnímu zaměření.

Další provazbu obou webů připravujeme po zprovoznění Dotazníku profesních zájmů (jaro 2020). Žáci hravou formou prostřednictvím testových otázek odhalí své schopnosti, předpoklady, zájmy, talenty a preference a následně i zde získají přehled vhodných profesí, doporučené obory na středních školách ve Zlínském kraji i možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje. 

Zlínský kraj dlouhodobě usiluje o propojení světa školství a světa práce, pravidelně pořádá konference Škola PRO firmu – Firma PRO školu, motivační a osvětové akce, spolupracuje s klíčovými subjekty, profesními asociacemi, spolky, zástupci zaměstnavatelů, hledá cesty ke komunikaci s cílovými skupinami a dalšímu rozvoji oblasti kariérového poradenství v regionu. Cílem je, aby rozhodování o výběru vhodného směru dalšího vzdělávání bylo co nejsnadnější s maximálním využitím potenciálu každého jednotlivce. 

Obsahovým garantem nástroje Profesního cesty i celého webu Průvodce kariérou je Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na koordinátora webu.