Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Portály Zkola.cz splňují požadavky zákona č. 99/2019 Sb. – Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Webová prezentace Zkola.cz je vytvořena s ohledem na maximální přístupnost obsahu.

Splňuje požadavky dle paragrafu 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče).

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS a JavaScriptu.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt na administrátora webu

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na e-mail redakce@zkola.cz.

Zákon č. 99/2019 v celém jeho znění najdete v přiloženém souboru.

Zákon č. 99/2019 Sb. o_přístupnosti_internetových_stránek_a_mobilních_aplikací.pdf