Projekty v kariérovém poradenství

31. březen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Krausová
Projekty v kariérovém poradenství

Kariéroví poradci ze základních i středních škol Zlínského kraje se v březnu opět sešli, aby nasbírali nové informace a podělili se o zkušenosti s realizací kariérového poradenství pro žáky.

Ve středu 22. března 2023 se uskutečnilo setkání v platformě Sborovna, sekce Kariérové poradenství, která může být realizována díky IKAP II a jenž je jedinečným místem pro sdílení. Tentokrát setkání provázela v roli lektorky Petra Benešová, která má bohaté zkušenosti s realizací projektů a právě projekty kariérového poradenství byly předmětem této Sborovny.

Lektorka představila projekty kariérového poradenství, které lze realizovat přímo v prostředí školy, nebo ve firmě, ale i projekty, které jsou určeny pro širokou veřejnost. Pro všechny je společný koncept, který pomáhá seznámit zážitkovou pedagogikou s širokou škálou profesí a světem práce. Zazněla slova o významu zapojení i těch nejmladších věkových skupin a přitom se nezaměřovat pouze na děti, ale snažit se vytvořit projekt tak, aby měl širší dosah, třeba směrem k rodičům a prarodičům dětí. Za základní element a vlastně i esenci projektů lze považovat komunikaci.

Z diskuze s účastníky vyplynulo, že vlastně potřeba kariérového poradenství je požadavkem školního prostředí, ale i trhu práce, jen chybí kanály, které by tyto související oblasti propojily. Projekty jsou nástrojem, který toto může umožnit, a na čemž se zúčastnění pedagogové shodli, s velkým efektem. Jen se nebát oslovit, přičemž možností, jak lze projekty navrhnout, jsou bezmezné (limitující je jen vlastní invence). Jak v závěru setkání zaznělo. „má to smysl“.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.