Průmysl 4.0 přinese vznik nových pracovních míst

21. duben 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Jarmila Peterková
Průmysl 4.0 přinese vznik nových pracovních míst

Průmysl 4.0 je označován jako průmyslová revoluce, která přináší nové technologie s vizí, že se tyto technologie budou dále rozvíjet. Budou vznikat nové obory, nové pracovní pozice. Všechno souvisí s konkurenceschopností, vzděláváním i novou strategií řízení, tedy s novými a náročnějšími požadavky na lidské zdroje.

První průmyslová revoluce byla ve znamení mechaniky, druhá byla charakterizována rozvojem elektroniky, ve třetí dostaly zelenou informační technologie. Myšlenka té čtvrté Průmyslu 4.0 byla představena v roce 2011 na průmyslovém veletrhu v Hannoveru. Stěžejní je naprostá digitalizace a s ní spojená plná automatizace výroby. V praxi to znamená, že mnoho činností, které ve výrobě doposud vykonávali lidé, budou vykonávat stroje. Tím vzroste produktivita práce, půjde o úsporu času a každý výrobek může být přizpůsoben konkrétnímu zákazníkovi podle jeho požadavků a potřeb.

Nová průmyslová revoluce přinese příležitosti pro připravené, kreativní pracovníky

Nejde se domnívat, že jde jen o vývoj nových technologií a způsobů výroby. Spolu s tímto se musí řešit otázky celospolečenských změn, otázky ekonomické, vědy a výzkumu, včetně změn v systému vzdělávání, které tento nový směr přinese na trh práce. To znamená, že výhodou budou lidé nejen vzdělaní, ale ti, kteří budou schopni se adaptovat na nové technologie a procesy ti, kteří si budou věřit, kteří budou ochotní zvládnout problémy a nebát se případných neúspěchů. Budou vědět, že všechno potřebuje čas, zkušenosti, odvahu i touhu vzít za své nové výzvy. Nebudou se bát nových technologií a budou rozumět pojmům modularita, virtualizace, interoperabilita, decentralizace a dalším, které budou součástí „chytré továrny“ podle Průmyslu 4.0.

Průmysl 4.0 nepřinese úbytek pracovních míst, jen bude potřeba jiných profesí a v těch, které zůstanou, půjde o „spolupráci a znalost“ nových chytrých technologií. Jak daleko je třeba komunikace pedagoga s robotem, který bude připravovat pro žáky testy a z jejich výsledku navrhne další opatření? K čemu se vrátit, co ještě vysvětlit… V budoucnu dá se předpokládat, že zanikne do roku 2022 až 75 milionů pracovních míst, ale vznikne 133 milionů nových. Pro tato místa bude charakteristické, že budou náročnější na vzdělané, připravené, kreativní pracovníky, kteří budou vybaveni nejen odbornými kompetencemi, ale i schopností řešit problémy, vyrovnat se s neúspěchem, být rozhodní, odpovědní, adaptabilní, se schopností komunikace a řízení kolektivu.

Co z toho vyplývá pro kariérové poradenství?

Volit profese, kde bude pořád potřeba lidské práce, rozvíjet kompetence, které umožní lidem orientovat se na trhu práce a udrží je na pracovním trhu, připravovat je na aktivní celoživotní učení. Ovšem ani velkolepý pokrok a skok techniky včetně rozvoje Průmyslu 4.0 nenahradí práce, které vyžadují potřebné lidské vlastnosti. To znamená flexibilitu, měkké kompetence, práce v různých prostředích, orientace v různých situacích a v neposlední řadě individuální přístup. To poslední platí především v profesích, kde hlavní činností je práce s lidmi, ať už jsou to lékaři, psychologové, sociální pracovníci apod. Jaká je tedy odpověď na otázku: Co v lidech v rámci kariérového poradenství rozvíjet?  Podporovat kvalitní lidské vlastnosti, rozvíjet to dobré, podpořit jejich potenciál a motivovat k pozitivnímu životu, ve kterém je práce důležitým atributem.