Vše o kariérovém poradenství ve Zlínském kraji

2. leden 2020
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová a kolektiv CKP
Vše o kariérovém poradenství ve Zlínském kraji

Na začátku roku 2020 došlo ke spuštění nového webu Průvodce kariérou, který je součástí krajských portálů Zkola.cz. Kariéroví poradci, učitelé, žáci i jejich rodiče zde naleznou mnoho informací o světě práce, volbě profese či vzdělávání ve Zlínském kraji.

Kromě odborných článků web obsahuje databázi firem, propojení profesí s přehledy škol a oborů. Uživatelům tak nabízí prostřednictvím nástroje Profesní cesty ve Zlínském kraji potřebné kariérní informace z regionu ve vzájemných souvislostech a vazbách. 

Školním kariérovým poradcům je určena samostatná složka, v níž mohou získat užitečné inspirace ke své práci, metodické materiály, zajímavé odkazy a pozvánky na vzdělávací akce. Speciální pozornost si zaslouží online diagnostický nástroj Dotazník profesních zájmů, který bude v průběhu roku 2020 volně dostupný všem žákům základních a středních škol Zlínského kraje a pomůže jim interaktivní formou poznat své silné stránky, předpoklady, možnosti. Sloužit bude jako podklad pro další poradenskou práci v systému kariérového poradenství na školách. Díky oběma nástrojům (Dotazníku profesních zájmů a Profesním cestám ve Zlínském kraji bude pro žáky a jejich rodiče výběr vhodného směru dalšího vzdělávání jejich dítěte mnohem snadnější. 

Obsahovou náplň webu zajišťuje Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje. Jedním z cílů jeho činnosti je moderní řešení oblasti kariérového poradenství, které respektuje vývojové trendy a využívá je ke komunikaci s cílovými skupinami. Informační platforma Průvodce kariérou umožní oslovení širších skupin žáků a studentů i jejich učitelů, nabídne jim užitečné informace a možnosti k rozhodování o volbě povolání a řízení jejich kariéry. Moderní webové prostředí je přizpůsobeno pro zobrazení na mobilních zařízeních, prostřednictvím sociálních sítí podpoří intenzivní kontakt a sdílení informací.

Podle celostátních strategických dokumentů by systém kariérového poradenství měl být komplexem navzájem se doplňujících a na sebe navazujících služeb. Jednou z vlastností a funkcí je orientace na potřeby klientů a všeobecná dostupnost, rozvíjení informační, vzdělávací a metodické podpory služeb poradenství v celoživotní perspektivě. Internet je vnímán jako efektivní prostředek informační podpory kariérového poradenství a měl by být maximálně využíván.

Informační platforma kariérového poradenství využívá osvědčených funkčních krajských forem komunikace (propojení s krajskými portály Zkola.cz) a nevytváří duplicity. Umožňuje sjednocení uživatelských účtů, jednoduchou orientaci v databázích, unikátní propojení světa školství se světem práce prostřednictvím nástroje Profesní cesty ve Zlínském kraji či dotazníku profesních zájmů v herní formě a dalších funkcionalit.

Pokud máte dítě ve školním věku, pracujete jako kariérový poradce, poradkyně nebo vás jen zajímá oblast kariéry, vzdělávání a školství Zlínského kraje, navštivte portál Průvodce kariérou.

Odkaz: www.zkola.cz

logoling barva

 

 

 

Web Průvodce kariérou vznikl v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497). Odborným garantem je Centrum kariérového poradenství, které zajišťuje ucelený systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce včetně metodické podpory a správy obsahu informační platformy ke kariérovému poradenství