Průzkum pracovního tempa 2023

3. květen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Welcome to the Jungle
Průzkum pracovního tempa 2023

Společnost Welcome to the Jungle a IPSOS zveřejnila Průzkum pracovního tempa v Česku 2023 , který se zaměřil na zaměstnance, jejich spokojenost s rovnováhou osobního a pracovního života a na jejich postoje k flexibilním pracovním opatřením.

V dokumentu najdete tato témata

  • Jaká kritéria jsou pro zaměstnance klíčová pro spokojený pracovní život?
  • Rovnováha osobního a pracovního života
  • Jak jsou pracovníci spokojeni se seberozvojovými aktivitami, které jim nabízí jejich zaměstnavatel?
  • Práce z domova, pružná pracovní doba nebo tzv. hybridní model. Jaké formy flexibilní práce nejčastěji zaměstnanci využívají a o jaké by měli zájem?
  • Obavy ze ztráty zaměstnání

Některá ze zjištění

  • Plat, pracovní náplň, pracovní doba a vztahy s nadřízenými jsou u zaměstnanců nejzásadnější kritéria pro jejich dobrý pocit v zaměstnání. Vztahy s kolegy považuje za důležité kritérium 96 % lidí ve ve věkové skupině 50-65 let.
  • 83 % českých pracovníků vnímá rovnováhu mezi svým osobním a pracovním životem jako dobrou. Tři čtvrtiny z těchto „spokojených“ zaměstnanců však uvádí, že tato rovnováha je spíše dostatečná než velmi dobrá.
  • Téměř třetina lidí pocítila v uplynulém půlroce obavu ze ztráty zaměstnání. Bez obav, a také bez ztráty zaměstnání, byli častěji lidé starší 50 let.
  • Nové zaměstnání si v posledním půlroce hledalo 28 % lidí, více ženy a mladší lidé ve věku od 18 do 29 let.

Studii Průzkum pracovního tempa 2023 si můžete stáhnout na webu Welcome to the Jungle po vyplnění kontaktních údajů.