Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

21. duben 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut České republiky
Publikace OECD: Dělat dovednosti dobře

Zhoršením vyhlídek v důsledku velkých společenských změn jsou nejvíce ohroženi dospělí s nízkou úrovní dovedností. Řešením je zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro tyto dospělé.

Aby tito lidé měli šanci získat lepší pracovní místa, musí dojít k odstranění existujících překážek ve vzdělávání a učení dospělých. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve své publikaci z roku 2019 představuje sedm akčních bodů, které mají zvýšit množství i kvalitu vzdělávacích příležitostí pro dospělé s nízkými dovednostmi. Publikace poskytuje praktická doporučení, která se opírají o výsledky výzkumů a příklady dobré praxe z různých zemí. Využijí ji zejména tvůrci politik, poskytovatelé vzdělávání a sociální partneři, kteří se přímo podílejí na zapojování dospělých s nízkými dovednostmi do vzdělávání.

Sedm akčních bodů

  • Najděte kreativní způsoby, jak oslovit možné zájemce o vzdělávání
  • Zajistěte celostní a personalizované poradenství a vedení
  • Vytvářejte zajímavé a aktuální vzdělávací příležitosti
  • Uznávání stávajících dovedností
  • Nabízejte možnosti modulárního učení
  • Poskytujte zaměstnancům volno na vzdělávání a učení
  • Poskytujte finanční podporu na všechny náklady spojené se vzděláváním a školením

Přečtěte si celou publikaci přeloženou do češtiny: Dělat dovednosti dobře: zapojování dospělých s nízkou úrovní dovedností do vzdělávání (.pdf)

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.npi.cz