Říjen a konzultace se Specialisty Centra kariérového poradenství

5. říjen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Říjen a konzultace se Specialisty Centra kariérového poradenství

Centrum kariérového poradenství připravilo pro pedagogické pracovníky škol Zlínského kraje na měsíc říjen 2022 konzultační dny. 

Pracujete na pozici kariérového/výchovného poradce/pedagoga, potřebujete podpořit, zeptat se a zajímají Vás následující témata? Obraťte se na nás v rámci skupinové/individuální konzultace v níže uvedených termínech, které jsou pro Vás připraveny on-line.

Pro přihlášení na konzultaci nás kontaktujte: ckp@kr-zlinsky.cz

Datum Čas Téma Konzultace
11. 10. 2022 17 – 18 hodin Supervize Supervize jako nástroj nastavení efektivní spolupráce mezi pedagogy v zaměřenosti na prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání.
13. 10. 2022 8 – 9 hodin Jak se připravit na veletrh Účast na veletrhu středních škol může být pro žáky významnou zkušeností. Pojďme se společně inspirovat, jak je před veletrhem podpořit v tom, aby si z něj odnesli potřebné vjemy a informace.
20. 10. 2022 16 – 17 hodin Styly učení Pokud jedinec ví, jaký je jeho učební styl, může tuto znalost aplikovat na vlastní proces učení a práci s informacemi. Podporou poznání stylu učení žákům můžeme usnadnit přechod z prvního na druhý stupeň nebo střední školu. Pojďme sdílet jaké mají potřeby žáci podle svých učebních stylů.
24. 10. 2022 15 – 16 hodin Podpora profesní orientace žáka Když žák není zcela ztotožněn s oborem, který si vybral, nebo nemá jasnou představu o své budoucí  kariéře, může studium ukončit předčasně. Konzultace nabídne možnosti, jak pomoci žákům zorientovat se ve světě povolání a získat vztah k vybrané profesi. 
25. 10. 2022 17 – 18 hodin Práce s emocemi jako nástroj řešení aktuální situace pro pedagogy ve vzdělávacím procesu Zažíváte aktuálně silné emoce nebo vnímáte u některého z žáků silné emoce, nabízíme metodickou podporu, individuální konzultaci pro pedagogy.  Emoce jako signál.

Konzultace jsou poskytovány ZDARMA financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.