Rozdíly v preferenci studijních oborů u chlapců a dívek ve Zlínském kraji

27. srpen 2021
Aktuality
Autor/ka článku: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje
Rozdíly v preferenci studijních oborů u chlapců a dívek ve Zlínském kraji

Ve školním roce 2019/2020 studovalo ve Zlínském kraji na středních školách a víceletých gymnáziích téměř 23 tisíc chlapců a dívek ve zhruba srovnatelném poměru (11 300 dívek a 11 689 chlapců). Zastoupení chlapců bylo nejvýraznější ve skupinách technických oborů a přírodních věd, zatímco dívky měly převahu v oblasti zdravotnictví, společenských nauk a všeobecné přípravě.

Zajímavá data z pohledu genderové segregace studovaných oborů ukazuje analýza Ženy a muži na pracovním trhu Zlínského kraje. Objevují se při detailním náhledu na zastoupení pohlaví u jednotlivých studijních oborů.

Ukázalo se, že ve školním roce 2019/2020 bylo ve Zlínském kraji 22 středoškolských oborů, kde studovali ve všech ročnících pouze zástupci mužského pohlaví. Jednalo se nejčastěji o učební obory jako např. Nástrojař, Klempíř, Elektrikář-silnoproud, Podlahář, Zedník, Instalatér (úplný výčet lze nalézt v analýze). Zatímco na druhém pólu, tj. ryze dívčí, byly v regionu pouze 2 středoškolské obory – Kosmetické služby a Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky. Lze tedy konstatovat, že povolání jako např. zdravotní sestra, kadeřnice či učitelka mateřské školy již ztrácí punc typicky ženské profese. Na druhé straně to však neplatí. Dívky pronikají do tradičně mužských povolání v našem regionu zatím jen zcela výjimečně a zdá se, že genderové stereotypy ovlivňující výběr profese na ně působí více než na chlapce.

Detailnější informace k dané problematice naleznete na webu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje v Analýze Ženy a muži na TP ve ZK (pdf)

 

Zdroj: Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje, www.monitorzk.cz