Rozvoj poradenství na školách

22. únor 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Marta Müllerová
Rozvoj poradenství na školách

Centrum kariérového poradenství (dále jen „CKP“) v rámci podpory poradenství na školách, připravilo v následujících týdnech zajímavé aktivity, kterých se pedagogové mohou účastnit.

Na konci února v úterý 28. 2. 2023 od 9:00h je připraven on-line konzultační den se specialisty CKP, k tématu „Portfolio jako nástroj kariérového rozvoje žáků“. Konzultace je určena pro kariérové/výchovné poradce/pedagogy škol Zlínského kraje, kteří se o dané téma zajímají nebo potřebují podpořit a zeptat se na otázky. Specialisté se zaměří na otázky např.Jak portfolio může podpořit kariérový rozvoj žáků? Jaký přínos má portfolio pro žáky nebo jak na portfoliu spolupracovat s ostatními pedagogy ve škole? Pro zaslání odkazu k připojení na konzultaci, nás kontaktujte, prosím, na e-mailu ckp@kr-zlinsky.cz.

V březnu se můžete účastnit vzdělávacího semináře, který je zaměřen na téma Práce s třídním kolektivem a podpora talentů. Wellbeing dětí. Tento se uskuteční dne 7. 3. 2023 ve Zlíně na Hotelu Zlín, nám. 2512, od 9:00 do 15:30h a je určen jak pro pedagogické pracovníky, tak pro kariérové a výchovné poradce, ale i vedoucí pracovníky ve školství na území Zlínského kraje. Vzdělávacím dnem Vás provede Mgr. Karin Konečná, lektorka, psycholožka, supervizorka, která se zaměřuje na psychologické poradenství i psychoterapie. Na vzdělávání je třeba se závazně přihlásit přes odkaz Office formulář, kapacita je omezena na 30 účastníků.

Konzultace jsou poskytovány pedagogickým pracovníkům ZDARMA.

Financování je zajištěno z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.