Rukověť kariérového poradce žáků se SVP

7. listopad 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: PF UP v Olomouci
Rukověť kariérového poradce žáků se SVP

Proces ukončování školní docházky a plánování přechodu do další etapy života žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), je spojen s mnoha výzvami i překážkami. Představuje období spjaté s řadou „otazníků“ u všech zúčastněných. Může se jednat o třídního učitele, výchovného či kariérového poradce, ředitele školy, pracovníka vybraného školského poradenského zařízení či rodiče žáka.

Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program představuje průvodce pro všechny, kteří jsou žákům se SVP v době ukončování jejich školní docházky nablízku. V úvodu publikace je vymezena cílová skupina žáků a pojetí plánování přechodu, následuje popis tranzitního programu (jako jeho nedílné součástí) a principů práce s žákem v rámci plánování zaměřeného na člověka, přehled a charakteristika konkrétních nástrojů a technik práce, které lze při ukončování školní docházky a plánování přechodu s žáky efektivně využít. Představované nástroje jsou doplněny o skutečné příklady z praxe a zkušenosti pedagogů, kteří takto se svými žáky v rámci výše uvedeného projektu pracují.

Celou publikaci Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program (.pdf) si můžete stáhnout na webu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Zdroj: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, http://karierazp.upol.cz