Šachová pedagogika: Učit děti v MŠ hrát šachy?

1. duben 2022
Aktuality
Autor/ka článku: Ludmila Hložková
Šachová pedagogika: Učit děti v MŠ hrát šachy?

Šachová pedagogika, není jen o tazích figurek, ale i o pedagogické metodě práce s dětmi za pomocí šachovnice a principů šachové hry. Cílená pedagogická práce i vliv hry šachu má pozitivní vliv na sociální dovednosti dětí, učí je rozhodovat a nést zodpovědnost.  Všestranně rozvíjí nejen kognitivní funkce a je vhodná i pro děti staršího předškolního věku (5-6 let).

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí další bezplatné šachové vzdělávání pro pedagogické pracovníky MŠ, ve kterém účastníci zažijí nevšední způsob, jak lze u nejmenších dětí rozvíjet intelektuální schopnosti, kreativitu, zodpovědnost, sounáležitost i další pozitivní charakterové vlastnosti za pomocí principů šachové hry. Kapacita není naplněna. Přihlásit se můžete zasláním vyplněného formuláře na adresu ikap@utb.cz (v příloze níže).

Vzdělávání je realizováno v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ (reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903).

Vzdělávání bude probíhat distanční formou vždy v úterý od 12. 4. 2022 v pravidelném čase 12.30-14.30, více naleznete v pozvánce: Pozvánka_UTB.

Máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: ikap@utb.cz.

Cílem není výchova šachových mistrů, ale komplexní rozvoj nejmenších dětí. Se šachy je nejlépe začít již v mateřské škole. Šachy pomáhají dětem také překonat i případné zdravotní omezení (např. poruchy soustředění, chování a učení), zpracovat různá traumata či efektivněji řešit běžné problémy ve třídě.

Soubory ke stažení