Sdílení dobré praxe s Centrem kariérového poradenství

17. říjen 2023
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Sdílení dobré praxe s Centrem kariérového poradenství

S blížícím se závěrem projektu IKAP II (OP VVV projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“) Zlínský kraj připravuje závěrečná setkání v platformě Sborovna.

Přijďte se specialisty CKP i dalšími odborníky sdílet zkušenosti a získejte nové zdroje informací. Bližší informace s programem, včetně odkazu na přihlášení, naleznete v pozvánkách v příloze.

Pozvání je určeno nejen kariérovým poradcům, ale i dalším zájemcům z řad pedagogů či dalších odborníků, kteří mají zájem se seznámit s praktickými materiály a dalšími výstupy CKP.

Listopadové termíny setkání Sborovny, sekce kariérové poradenství:

  • 6. listopadu 2023 Sdílení dobré praxe s Centrem kariérového poradenství k oblasti kariérového poradenství včetně představení vize do roku 2028. Odkaz na přihlášení.
  • 13. listopadu 2023 Sdílení dobré praxe s Centrem kariérového poradenství v prevenci předčasných odchodů. Odkaz na přihlášení.