Sebepoznání úzce souvisí s osobním úspěchem a pocitem štěstí

23. květen 2024
Aktuality
Autor/ka článku: Jana Galová
Sebepoznání úzce souvisí s osobním úspěchem a pocitem štěstí

Rozhovor s Valery Senichevem,  lektorem a talentovým psychologem, který se zaměřuje se na témata talentů a klíčových kompetencí.

Valery Senichev je lektor a talentový psycholog, zaměřuje se na témata talentů a klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění ve stávajících a nově vznikajících profesích. Ve své práci rád propojuje psychologii a nové technologie včetně umělé inteligence a designu kariéry ve virtuální realitě. Je  taky spoluzakladatelem kariérního a studijního programu EduPlán ve spolupráci s Education.cz Vede přednášky a workshopy pro mladé lidi z České republiky a střední a východní Evropy.

Valery, můžeš popsat, jak podle Tvých zkušeností hluboké sebepoznání ovlivňuje osobní úspěch a pocit štěstí?

Sebepoznání dle mě vede k několika věcem. Člověk si postupně uvědomuje sebe sama, své hodnoty, postoje, role, vliv okolí na sebe. Ideálně by mělo docházet k reflexi toho, co si neseme z dětství a dospívání, co si chceme zachovat a co ne. Dále k postupnému rozvoji silných stránek a talentů. Je tu důležitý vliv okolí a příležitost rozvíjet sebe. Jako „botton line” sebepoznání běží téma duševního zdraví, jak se dlouhodobě cítím. Pokud člověk prožívá silné úzkosti a depresivní stavy, sebepoznání a vědomí si sebe sama je velmi omezené.

Sebepoznání dle mě úzce souvisí s osobním úspěchem a pocitem štěstí. Vysvětlím. Když vím, co chci, co je pro mě důležité a jaké mám talenty, tak můžu hledat dobré místo na život a práci. Děje se však to, že něco o sobě víme, ale bojíme se nebo čelíme různým překážkám, např. stereotypům a předsudkům.

Důležitý bod “jít si za úspěchem” je klíčový. Znát o cestě a absolvovat ji je velmi důležité. Je to podobné jako vědět o fyzickém cvičení a provozovat nějakou disciplínu po delší dobu. Jsem například součástí obce sokolské a vím, že jen velké množství opakování a vystavování se překážkám pomůže zocelit ruce, tělo a dostat se tam, kam potřebujete.

V oblasti sebepoznání mě hodně obohatilo uvědomění si a pár vlastních přešlapů, kdy jsem příliš tlačil na své talenty a pracoval jsem bez ohledu na zdraví. Naučil jsem se, že moje talenty a skills, např. komunikace, disciplína, podnikatelský um mají dvě části. Za prvé tu část, “ze které profituji, která mi přináší benefity”. To jsou pozitivní projevy talentů: schopnost navázat dlouhodobě kontakt, vcítit se do klienta a podobně. Je tu i druhá část, tzv. “dark side”, kdy talent nefunguje nebo je přetížen. Jsou to situace, kdy projev talentů může někomu ublížit nebo ho zapojuji, i když jsem unavený, čímž se vyčerpávám. Příkladem může být silná komunikační schopnost přesvědčovat. Její extrémní projev může být ten, že nezohledňuji pohledy a city jiných, protože vím, že je přesvědčím.

Jaké metody a přístupy doporučuješ pro rozpoznání a rozvoj osobních talentů a silných stránek?

Čím více metod, tím je to lepší. Poznání sebe a silných stránek je nekončící proces, není to tak, že jednou to zjistíte a máte to. Poznat své silné stránky a talenty je často  dřina a bolí.

Co funguje? Testy osobnosti (např. Big Five), profesní orientace (RIASEC) a testy silných stránek (např. dle Gallupa nebo i dle Talk2Amy). Dělat testy bez aspoň základní přípravy na ně není efektivní.

Kombinace týmové práce na jednotlivých úkolech, možnost pozorovat sebe a ostatní při společných úkolech. Na podobných projektech právě sebe nejvíce poznáte v praxi.

Konzultace a mentoring s kariérním psychologem a/nebo psychologem, který se tomu tématu věnuje. Je to prostor, kde můžete mluvit o sobě a diskutovat o dalších kariérních cestách. Většinou např. mladí lidé nevědí, jak popsat a uchopit to, jak fungují a jaké silné stránky mají.

Velmi užitečné jsou exkurze a kratší návštěvy firem a zaměstnání, kde můžete vidět, jak reálně tento obor vypadá a jak tam můžete svůj talent využít. Dle mých zkušeností má hodně mladých lidí velmi omezenou představu o trhu práce a o povoláních. Dokonce používám výraz „romantické” představy, protože zřídkakdy korespondují s realitou. V této věci streamingové platformy jako Netflix a HBO nepomáhají, protože ukazují televizní – líbivou – verzi toho, jak vypadají profese.

V čem vidíš přínos znalosti vlastních silných stránek pro oblast dalšího vzdělávání a seberozvoje?

Je to jednoduché. Víte své silné stránky a víte, jak se projevují? Můžete je zamířit směrem, který potřebujete. Nebudete plýtvat časem na práce a projekty, které jsou nezajímavé nebo jsou pro vás až alergické. Kdysi jsem se rozhodl, že nezůstanu v akademické sféře, protože jsem cítil, že ten způsob práce na konkrétním pracovišti mi nesedí, že chci mít vliv na svůj život a podnikat.

Co říkáš na nejnovější trendy v oblasti celoživotního vzdělávání a jak tyto trendy integruješ do svých programů a projektů?

Nejvíce se zaměřuji na interaktivní, praktické prvky vzdělávání, které vedou ke zvědomí si sebe, svých silných stránek. Často jsem jeden z prvních, kdo zkouší nové přístupy a technologie, např. umělá inteligence (AI), virtuální realita (VR). Nejvíce mi dávají smysl v tom, že si člověk usnadní život (AI), snadněji se dostane k informacím. Zároveň vidím velký smysl ve VR v tématem nácviku některých dovedností, např. rétorických, obchodních, plánovacích.

Celý rozhovor s názvem Sebepoznání úzce souvisí s osobním úspěchem a pocitem štěstí si můžete přečíst na platoformě EPALE.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, www.epale.cz