Setkání školních kariérových poradců s personalisty

6. květen 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Krausová
Setkání školních kariérových poradců s personalisty

Konečně prezenčně mohlo proběhnout, již v pořadí páté, setkání příznivců kariérového poradenství na školách Zlínského kraje, v rámci platformy Sborovna, sekce Kariérové poradenství, která je realizována v rámci projektu IKAP II.

Toto setkání se uskutečnilo v atraktivních prostorách Expozice 21. budovy ve Zlíně ve středu dne 27. dubna 2022. Hlavním hostem Sborovny byl prezident Svazu personalistů České republiky, z. s., Mgr. Petr Otáhal, MBA, LL.M., který představil téma Okno do praxe personalisty pro kariérové poradce, s podtitulem Praktické personální otázky a výzvy současné doby. Cílem setkání bylo především představení aktuálních trendů a požadavků na profese a kariéru v praxi (ve firmách) tak, aby tyto informace mohli kariéroví poradci využít při práci se žáky.

Úvod setkání zahájila metodička klíčových aktivit projektu Marta Müllerová prezentací činností Centra kariérového poradenství Zlínského kraje. Seznámila účastníky s tím, jak mohou využít aktivity, materiály a zdroje, které Centrum nabízí jako podporu kariérového poradenství základním a středním školám v kraji. Mimoto uvedla akce, které Centrum v rámci podpory a vzdělávání pořádá, nebo kterých se účastní.

V hlavní části byly představeny problémy i požadavky, se kterými se v současnosti personalisté firem potýkají. Přednášející Petr Otáhal vyzdvihl zejména vliv digitalizace a robotizace, které s sebou přinášejí očekávané i nepředvídatelné změny i do budoucna. Za nejpalčivější problém, se kterým se personalisté setkávají, byl označen permanentní nedostatek pracovních sil. Přičemž to, co v současnosti personalisté zejména požadují je jazyková vybavenost, digitální znalosti a ochota se dále vzdělávat. Byly diskutovány i další vlivy, se kterými by měli kariéroví poradci, při podpoře žáků v jejich kariéře, počítat.

To, jaké jsou možnosti kariérového poradenství v rámci praktické spolupráce škol a firem, dále představila kolegyně přednášejícího ze Svazu personalistů České republiky, z.s. Bc. Kateřina Krausová. Upozornila zejména na fakt, že školy mnohdy netuší o široké škále aktivit a zdrojů, které firmy mohou školám nabídnout a podpořit tak velmi významně poskytované kariérové poradenství žákům.

Účastníci se shodli na přínosu setkání. Setkání bylo zakončeno pozvánkou na nadcházející Sborovnu, sekce Kariérové poradenství, která se uskuteční v červnu na téma Hra v práci kariérového poradce.

Program:

  1. Zahájení a úvod (A. Vorlová, J. Krausová)
  2. Novinky z Centra kariérového poradenství (M. Müllerová)
  3. Okno do praxe personalisty pro kariérové poradce (P. Otáhal) – okruhy práce v HR, současné výzvy personální práce, vliv digitalizace a robotizace, vztahy na pracovišti
  4. Spolupráce firem se školami (K. Krausová)
  5. Diskuze a závěr

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce. Je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.