Setkání tematické skupiny Edusítě pro oblast Podpora kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

23. listopad 2022
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Jana Galová
Setkání tematické skupiny Edusítě pro oblast Podpora kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Realizátoři projektu P-AP zvou na 3. setkání tematické skupiny Edusítě pro oblast Podpora kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů, které se uskuteční 6. prosince 2022 od 17.00 do 18.30 hod. v prostředí MS TEAMS.

Na úvod představí výhled Edusítě na rok 2023. Celé setkání se zaměří na představení perspektivy opakovaně neúspěšných maturantů, kteří po absolvování střední školy zůstávají bez dokladu o ukončeném stupni vzdělání, jenž by jim umožňoval další studium či jasný přechod na trh práce. V první části setkání bude pozornost věnována aspektům, jež se promítají do možného neúspěchu například z hlediska angažovanosti ve studiu či porozumění maturitní zkoušce. Druhá část se bude věnovat již období mezi jednotlivými pokusy, kdy se do popředí dostává schopnost maturanta zvládat tuto situaci a prostřednictvím autoregulace vlastního učení směřovat k úspěšnému složení maturitní zkoušky.

Setkáním budou provázet Petr Pokorný za projekt P-AP a hosté z Masarykovy univerzity z Ústavu pedagogických věd doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. a Mgr. Martin Majcík, Ph.D., kteří se tématikou opakovaně neúspěšných maturantů dlouhodobě zabývají.

Odkaz na registraci: 3. setkání Edusítě_skupiny ke KP_projekt P-AP_prosinec 2022