Školní kariéroví poradci absolvovali vzdělávací program

8. červen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Adéla Čuříková
Školní kariéroví poradci absolvovali vzdělávací program

Akreditovaný vzdělávací program pro školní kariérové poradce, který zrealizoval Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu ve spolupráci s Centrem kariérového poradenství Zlín, absolvovalo 68 účastníků z řad pedagogických pracovníků základních a středních škol Zlínského kraje.

„Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo se připravují k výkonu funkce školního kariérového poradce, probíhal formou přednášek i výjezdních seminářů. Účastníci během 110 hodin získali informace o současných trendech účinného kariérního poradenství. Program, který byl zahájen v lednu 2019, podpořila Evropská unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ sdělil radní Petr Gazdík, zodpovědný za oblast školství.

Závěrečný seminář se uskutečnil 4. a 5. června v konferenční místnosti Obchodního domu Zlín. „Kromě témat z oblasti psychologie a rozvoje osobnosti si kariéroví poradci osvojili nové dovednosti důležité pro komunikaci s žáky i s jejich rodiči při volbě povolání, dozvěděli se, jaké jsou aktuální možnosti vzdělávání pro specifické skupiny žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami,“ přiblížila náplň vzdělávacího programu Miroslava Hošáková z Centra kariérového poradenství Zlín.

Účastníci semináře obdrželi osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu a metodickou příručku, která vznikla v Centru kariérového poradenství jako součást projektu Implementace krajského akčního plánu. Kariéroví poradci budou mít k dispozici od příštího školního roku také testovací nástroj Dotazník profesních zájmů, který bude k dispozici zdarma na webu Průvodce kariérou. Využít jej mohou také žáci základních a středních škol, kterým konzultace se školním kariérovým poradcem může napomoci ve výběru vhodného povolání.