Skrytá místa současného světa práce. Jak vést žáky k vynalézání lepší budoucnosti

14. červen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Alice Müllerová, Andrea Csirke
Skrytá místa současného světa práce. Jak vést žáky k vynalézání lepší budoucnosti

Alice Müllerová a Andrea Csirke jsou autorkami publikace, jejímž cílem je zamyslet se nad současným světem práce a dopady práce na kvalitu našeho života.

Změny na trhu práce přinášejí mnoho příležitostí, současně narůstá počet lidí, kteří se nedokáží na trhu práce uplatnit. Vznikají nové formy práce, současně se pro mnoho lidí pracovní podmínky zhoršují. To je patrné nejen v zemích třetího světa, ale i v evropských zemích, a v rámci stávajícího systému se nedaří najít způsob, jak tento trend změnit. Jako reakce na tuto situaci vznikají různé iniciativy, které se snaží hledat nová řešení.

V první části této příručky se autorky zamýšlejí nad limity současného světa práce, které přispívají k růstu sociálních nerovností. V druhé části nabízejí zdroje pro hlubší porozumění tomuto tématu a odkazy na některé metodické materiály pro kariérové poradce. Ve třetí části příručky najdete aktivity, které žákům umožní kriticky se zamyslet nad současným světem práce a prozkoumat možnosti, jak tuto budoucnost spoluutvářet.

Skrytá místa současného světa práce. Jak vést žáky k vynalézání lepší budoucnosti (.pdf)

 

Zdroj: Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, www.rozvojkariery.cz