Sledování absolventů: pozvánka na online školení ŠIOV

11. červen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Štátny inštitút odborného vzdelávania
Sledování absolventů: pozvánka na online školení ŠIOV

V rámci národného projektu (NP) „Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých“ vás Štátny inštitút odborného vzdelávania pozývá na úvodné školenie o trasovaní absolventov, ktoré sa uskutoční 20. júna 2024.

Na seminári sa dozviete:

  • Čo je trasovanie absolventov a aké sú jeho ciele
  • Výhody a prínos trasovania absolventov pre vašu školu
  • Ako sa do trasovania zapojiť a aké nástroje vám budú k dispozícii

Dátum: 20. júna 2024

Čas: 13:30–15:00

Lektori: Ing. Ľuba Habodászová, analytička, Výskumná a inovačná autorita (VAIA), Mgr. Ján Veselý, doktorand, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Miesto: online formou

Registrácia: https://forms.office.com/e/zqQCuhfvgp

 

Zdroj: ŠIOV, https://okvalite.sk/