Studijní návštěva EPALE 2024 “Dobrá praxe v komunitním vzdělávání v Trnavě”

5. březen 2024
Kariéroví poradci
Autor/ka článku: Monika Smékalová
Studijní návštěva EPALE 2024 “Dobrá praxe v komunitním vzdělávání v Trnavě”

Dům zahraniční spolupráce  v rámci projektu EPALE vyhlašuje výzvu pro osoby pracující v oblasti komunitního a sociálního vzdělávání a v konceptu učícího se města v České republice k účasti na odborné studijní návštěvě “Dobrá praxe v komunitním vzdělávání v Trnavě”, která se uskuteční 13.–14. května 2024. Vybraným účastníkům bude zajištěno proplacení cestovních nákladů včetně ubytování. Termín pro podání přihlášky je do 13. března 2024.

Výzva je určena lidem, kteří se aktivně či metodicky zabývají komunitním vzděláváním na území ČR, a to pracovníkům vzdělávacích institucí, regionálních a rozvojových agentur a neziskových organizací zaměřených na tuto oblast vzdělávání, a kteří se podílejí na koncepci nebo realizaci komunitního a sociálního vzdělávání a chtějí získat inspiraci v této oblasti v zahraničí.

Téma: Komunitní vzdělávání v konceptu Učícího se města Trnava

Jaké zkušenosti a jaké nástroje lze přenést do České republiky?

Studijní návštěva bude probíhat ve slovenštině.

Cílová skupina:

  • pracovníci vzdělávacích institucí zabývající se komunitním a sociálním vzděláváním
  • pracovníci regionálních a rozvojových agentur a neziskových organizací zaměřených na tuto oblast vzdělávání

Kritéria pro výběr účastníků jsou následující:

  • uplatnění získaných poznatků a zkušeností ve vzdělávací a poradenské praxi, v organizaci a řízení poradenství;
  • šíření dobré praxe v českém prostředí,
  • doplňková kritéria výběru, přednost mají: prvoúčastníci (konkrétní osoba, ale i organizace, která ji vysílá); účastníci z různých organizací (ne ze stejné organizace).

V případě zájmu prosíme o vyplnění online přihlášky, na jejímž základě bude probíhat výběr účastníků. Motivaci k účasti popište prosím v rozsahu cca 50–100 slov. Termín pro podání přihlášky je do 13. března 2024.

Předpokládaný itinerář:

13. května

Příjezd do Trnavy (cestuje každý po vlastní ose – vlakem či autobusem)
12:30  Společný oběd
13:30–17:30  Odpolední studijní blok
Návštěva organizace „Učiaca sa Trnava“, seznámení se s metodami práce v konceptu, návštěva partnerských organizací
Podvečerní prohlídka města
Ubytování v Trnavě

14. května

Dopolední studijní blok
Metody a aktivity vzdělávacích institucí v Trnavě, diskusní blok
Oběd
Po obědě každý účastník odjíždí zpět do ČR po vlastní ose (vlak či autobus)

Náklady na dopravu a pojištění budou účastníkům cesty zpětně proplaceny. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit program dle možností zahraničních partnerů a potřeb účastníků.

 

Zdroj: EPALE Česká republika, www.epale.cz