Svět práce v časech pandemie

19. březen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Kateřina Hašková
Svět práce v časech pandemie

V těchto dnech společně procházíme situací, která daleko přesahuje naši každodenní zkušenost. Riziko onemocnění COVID-19 a související ochranná opatření nás vystavují úzkosti a nejistotě, potenciálně ale také přináší možnost přehodnotit naše dosavadní představy o světě i naší roli v něm. Jako kariéroví poradci můžeme sledovat současnou situaci ještě z dalšího úhlu pohledu: Co přinese tato pandemie světu práce?

V první řadě se proměňuje význam, který dáváme jednotlivým povoláním. Jsou to především lékaři, zdravotní sestry, lékárníci, ale i řidiči, doručovatelé, prodavači, policisté či hasiči, kteří se přes noc stali hrdiny a hrdinkami pro lidi v řadě zemích. Jsme také více citliví k nárokům práce se seniory, více si všímáme nároků pedagogické profese v této proměnlivé době. Uzavření škol před nás klade otázku genderově (ne)rovného dělení péče.

V druhé rovině dochází k přehodnocení našich potřeb. Řadu z nich se možná naučíme omezit či nahradit svépomocí. Možná, že si i po skončení pandemie a ochranných opatření zajdeme raději zaběhat do lesa než do fitness centra a místo zakoupení nové hračky vyrobíme dětem auto z kartonové krabice. Možná se nakonec ukáže, že obchody nemusí být otevřeny sedm dní v týdnu, aniž by nám vznikla újma či nouze.

Velká část lidí, kteří jen trochu mohou, v tyto dny pracuje z domu. A i když to bylo technicky dávno možné, řada zaměstnavatelů se k podpoře tzv. home office odhodlala až nyní. Určitě se však toto pracovní nastavení promítne i do po-pandemického světa práce, stejně jako intenzivnější využívání sociálních sítí či dalších online nástrojů.

Na druhou stranu jsme svědky toho, že řada lidí zažívá významné ekonomické ztráty, někteří pak práci ztrácí úplně – především jako odraz prekarizace práce, ztráty finančních a sociálních jistot, které přinášel plný pracovní úvazek. Na to, co tato pandemie přinese pro mobilitu a mezinárodní spolupráci, si musíme počkat. Doufejme, že nepůjde o krok zpět.

V této době se ukazuje význam kariérového poradenství, jako podpory lidí v hledání talentů, které mohou využít pro potřeby společnosti

V tomto náročném období se do jisté míry také proměňuje naše vnímání času. Zdánlivě nekonečné čekání na zlepšení celé situace a poklesu monitorovaných případů nákazy. Na druhé straně omezení možností zábavy i práce a nutnost zůstat sami se sebou či s rodinou možná déle, než jsme byli zvyklí kdy dřív. Tato samota může přinést řadu i nepříjemných otázek o smyslu našich dní v uspěchané době, o kvalitě našich mezilidských vztahů, o způsobech, jakými s časem v běžné rutině nakládáme – tázání, s kterým pracuje i kariérové poradenství. Může jít také o test lidské činnorodosti, který přinese odpovědi na některé pochybnosti týkající se zavedení základního všeobecného příjmu?

Kromě nárůstu počtu realizovaných testů i počtu nakažených vidíme kolem sebe vlnu solidarity a péče. O staré a nemocné, o rodiče samoživitele, o děti a jejich vzdělávání, o ty, jejichž výdělek bude pandemií poškozen… V této době se ukazuje význam kariérového poradenství, jako podpory lidí v hledání talentů, které mohou využít pro potřeby společnosti nejen v kritických chvílích jako je tato. Vědomí svých talentů a silných stránek může přispět k tomu, že budeme mít nejen profesionály v různých oblastech našeho života, ale v případě nouze budeme schopni identifikovat, co dalšího můžeme společnosti nabídnout (šít, doučovat děti, shánět finance, podporovat se navzájem, apod.). Můžeme však také přemýšlet, co od nás společnost vyžaduje v časech klidnějších: Osobní angažovanost? Politickou uvědomělost? Solidaritu? Péči o sebe, své blízké, společnost i životní prostředí?